Visa allt om Peter Strenger AB
Visa allt om Peter Strenger AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 407 1 650 685 1 777 865 603 1 229 1 645 1 468 2 107
Övrig omsättning - - 82 60 101 198 - - - 12
Rörelseresultat (EBIT) -97 976 -4 890 91 -201 66 7 -245 258
Resultat efter finansnetto -101 917 291 889 83 -201 50 -56 -271 233
Årets resultat -101 808 279 407 -16 -221 38 -56 6 99
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 103 204 214 209 269 540 801 901 1 131
Omsättningstillgångar 835 1 928 1 125 1 997 665 598 753 530 468 981
Tillgångar 835 2 032 1 329 2 211 874 867 1 293 1 330 1 369 2 113
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 1 154 646 567 210 226 497 499 555 549
Obeskattade reserver 0 0 144 144 0 0 43 43 43 330
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 103 139 259 390 289 337
Kortfristiga skulder 782 877 539 1 500 561 502 494 399 481 896
Skulder och eget kapital 835 2 032 1 329 2 211 874 867 1 293 1 330 1 369 2 113
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 5 104 103 121 4 73 162 193 263 399
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 6 17 15 23 12 36 65 107 90 124
Utdelning till aktieägare 0 1 000 200 200 0 0 0 0 0 0
Omsättning 407 1 650 767 1 837 966 801 1 229 1 645 1 468 2 119
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 407 1 650 685 1 777 865 603 1 229 1 645 1 468 2 107
Personalkostnader per anställd (tkr) 12 130 151 147 62 84 231 316 441 615
Rörelseresultat, EBITDA -97 976 6 890 150 -133 317 377 90 647
Nettoomsättningförändring -75,33% 140,88% -61,45% 105,43% 43,45% -50,94% -25,29% 12,06% -30,33% -%
Du Pont-modellen -11,50% 48,13% 21,90% 40,25% 10,41% -22,03% 7,04% 0,53% -17,90% 12,21%
Vinstmarginal -23,59% 59,27% 42,48% 50,08% 10,52% -31,67% 7,40% 0,43% -16,69% 12,24%
Bruttovinstmarginal 65,36% 92,18% 85,99% 87,96% 72,95% 39,14% 84,62% 85,47% 63,35% 83,39%
Rörelsekapital/omsättning 13,02% 63,70% 85,55% 27,97% 12,02% 15,92% 21,07% 7,96% -0,89% 4,03%
Soliditet 6,35% 56,79% 56,59% 30,44% 24,03% 26,07% 40,83% 39,85% 42,80% 37,23%
Kassalikviditet 106,78% 219,84% 208,72% 133,13% 82,89% 79,28% 111,94% 82,71% 60,91% 95,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...