Visa allt om Kreivi Consulting AB
Visa allt om Kreivi Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 439 1 564 1 428 1 004 1 505 1 197 870 1 054 482 214
Övrig omsättning 2 5 1 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 397 329 175 33 104 -75 -70 104 -31 -79
Resultat efter finansnetto 397 329 173 31 101 -78 -69 110 -30 -84
Årets resultat 227 214 145 19 101 -78 -43 63 -30 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 70 50 50 54 69 89 110 103 34
Omsättningstillgångar 790 790 616 266 283 262 356 456 270 325
Tillgångar 856 861 666 316 336 332 445 565 372 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 340 323 269 124 211 110 188 231 168 198
Obeskattade reserver 150 50 0 0 0 0 0 26 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 365 487 397 192 125 222 257 309 205 161
Skulder och eget kapital 856 861 666 316 336 332 445 565 372 359
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 440 160 100 90 130 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 478 488 660 410 28 105 37 1 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 197 194 240 156 144 83 43 30 39 0
Utdelning till aktieägare 210 210 160 0 106 0 0 0 0 0
Omsättning 1 441 1 569 1 429 1 004 1 505 1 197 870 1 054 482 214
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 439 1 564 1 428 1 004 1 505 1 197 870 1 054 482 214
Personalkostnader per anställd (tkr) 731 710 940 619 670 385 177 232 175 16
Rörelseresultat, EBITDA 402 334 175 37 120 -56 -49 125 -16 -61
Nettoomsättningförändring -7,99% 9,52% 42,23% -33,29% -% 37,59% -17,46% 118,67% 125,23% -%
Du Pont-modellen 46,50% 38,33% 26,28% 10,76% 30,95% -22,59% -15,51% 19,65% -8,06% -22,01%
Vinstmarginal 27,66% 21,10% 12,25% 3,39% 6,91% -6,27% -7,93% 10,53% -6,22% -36,92%
Bruttovinstmarginal 99,51% 99,17% 100,00% 99,90% 93,95% 74,94% 82,18% 84,25% 94,40% 98,13%
Rörelsekapital/omsättning 29,53% 19,37% 15,34% 7,37% 10,50% 3,34% 11,38% 13,95% 13,49% 76,64%
Soliditet 53,39% 42,04% 40,39% 39,24% 62,80% 33,13% 42,25% 44,20% 45,16% 55,15%
Kassalikviditet 216,44% 162,22% 155,16% 138,54% 226,40% 57,21% 122,96% 147,57% 131,71% 201,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...