Visa allt om Business Vision Consulting Svenska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 38 180 36 547 39 620 46 094 50 895 44 392 47 628 42 641 24 854 20 498
Övrig omsättning 1 182 528 4 6 37 20 - - 12 16
Rörelseresultat (EBIT) 2 497 1 378 -657 1 862 5 459 2 120 5 227 5 380 2 909 2 719
Resultat efter finansnetto 2 460 1 460 -579 1 981 5 446 2 108 5 278 5 568 2 986 2 744
Årets resultat 1 881 1 232 -579 1 454 4 043 1 626 3 844 4 085 2 177 2 110
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 033 1 565 1 647 1 819 1 976 2 076 1 757 1 786 1 293 294
Omsättningstillgångar 16 237 14 363 13 816 14 349 14 564 11 661 14 462 12 456 10 598 7 888
Tillgångar 18 270 15 928 15 464 16 168 16 540 13 737 16 219 14 242 11 891 8 182
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 561 7 431 6 514 7 648 8 794 5 744 6 410 5 821 5 203 3 215
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 137 293 437 645 737
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 708 8 498 8 950 8 520 7 747 7 856 9 517 7 984 6 043 4 231
Skulder och eget kapital 18 270 15 928 15 464 16 168 16 540 13 737 16 219 14 242 11 891 8 182
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 23 009 4 059 3 530 4 686 2 949 1 556
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 265 19 740 21 555 23 171 0 18 697 18 018 14 572 7 908 5 933
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 202 8 746 9 616 10 043 10 878 9 693 9 154 7 610 4 568 3 433
Utdelning till aktieägare 2 250 750 0 555 0 993 2 292 3 000 3 468 1 200
Omsättning 39 362 37 075 39 624 46 100 50 932 44 412 47 628 42 641 24 866 20 514
Nyckeltal
Antal anställda 37 35 38 42 42 42 42 42 32 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 032 1 044 1 043 1 097 1 212 1 057 1 134 1 015 777 1 206
Personalkostnader per anställd (tkr) 829 843 855 829 848 809 775 685 505 684
Rörelseresultat, EBITDA 2 530 1 460 -499 2 068 5 671 2 341 5 402 5 494 2 979 2 776
Nettoomsättningförändring 4,47% -7,76% -14,05% -9,43% 14,65% -6,79% 11,70% 71,57% 21,25% -%
Du Pont-modellen 13,75% 9,33% -3,71% 12,33% 33,46% 15,44% 32,63% 39,47% 25,28% 33,54%
Vinstmarginal 6,58% 4,07% -1,45% 4,32% 10,87% 4,78% 11,11% 13,18% 12,09% 13,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,10% 16,05% 12,28% 12,65% 13,39% 8,57% 10,38% 10,49% 18,33% 17,84%
Soliditet 46,86% 46,65% 42,12% 47,30% 53,17% 42,55% 40,82% 43,08% 47,66% 45,78%
Kassalikviditet 167,25% 169,02% 154,37% 168,42% 188,00% 148,43% 151,96% 156,01% 175,38% 186,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...