Visa allt om Mattsbo Invest AB
Visa allt om Mattsbo Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 35 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 161 -10 -10 -15 -15 -16 -15 -16 -5 -5
Resultat efter finansnetto 1 122 1 250 7 961 2 855 -605 751 1 737 25 740 -4 -4
Årets resultat 750 750 4 655 2 369 -970 399 1 412 25 626 -4 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 20 20 20 224 224 224 5 2 476 2 476
Omsättningstillgångar 38 704 38 727 37 744 29 961 27 168 30 652 29 985 28 459 239 37
Tillgångar 38 704 38 747 37 764 29 981 27 392 30 876 30 209 28 464 2 715 2 513
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 093 34 343 33 593 28 938 26 569 27 539 27 140 25 728 102 100
Obeskattade reserver 3 320 3 168 2 892 902 632 432 243 62 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 593 2 593 2 593 2 593 2 398
Kortfristiga skulder 291 1 236 1 279 141 191 312 233 81 20 15
Skulder och eget kapital 38 704 38 747 37 764 29 981 27 392 30 876 30 209 28 464 2 715 2 513
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 161 -10 -10 -15 -15 -16 -15 -16 -5 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,94% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 245,57% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 8 296,54% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 97,36% 95,01% 94,93% 98,74% 98,70% 90,22% 90,43% 90,54% 3,76% 3,98%
Kassalikviditet 13 300,34% 3 133,25% 2 951,06% 21 248,94% 14 224,08% 9 824,36% 12 869,10% 35 134,57% 1 195,00% 246,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...