Visa allt om Eurowell AB
Visa allt om Eurowell AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 930 23 346 46 224 41 536 44 060 41 195 33 692 29 511 27 493 25 796
Övrig omsättning 303 1 492 977 146 250 62 591 1 177 102 2
Rörelseresultat (EBIT) 1 474 1 716 -701 -440 522 -800 103 830 1 147 810
Resultat efter finansnetto 1 416 1 797 -769 -498 500 -852 166 820 1 324 575
Årets resultat 1 106 1 723 -769 -495 474 -384 172 516 912 255
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 146 171 71 165 289 418 547 491
Omsättningstillgångar 7 029 6 666 11 366 11 936 9 876 9 706 8 311 7 062 7 605 6 556
Tillgångar 7 029 6 666 11 511 12 107 9 946 9 871 8 600 7 480 8 151 7 047
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 866 1 761 38 807 1 302 828 1 213 1 041 525 434
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 468 518 366 329
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 800 2 400 4 204 4 202 3 744 4 121 3 000 3 000 3 000 3 000
Kortfristiga skulder 2 363 2 506 7 270 7 098 4 901 4 922 3 920 2 921 4 261 3 284
Skulder och eget kapital 7 029 6 666 11 511 12 107 9 946 9 871 8 600 7 480 8 151 7 047
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 509 420 429 432 383
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 523 1 671 2 129 2 102 2 365 1 913 1 858 1 760 1 499 1 414
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 958 1 132 1 261 1 251 1 213 1 160 1 161 1 100 1 041 869
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 233 24 838 47 201 41 682 44 310 41 257 34 283 30 688 27 595 25 798
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 6 5 6 6 6 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 233 4 669 7 704 8 307 7 343 6 866 5 615 5 902 5 499 5 159
Personalkostnader per anställd (tkr) 646 585 578 692 623 633 611 683 619 552
Rörelseresultat, EBITDA 1 478 1 726 -676 -415 616 -675 232 959 1 289 870
Nettoomsättningförändring -10,35% -49,49% 11,29% -5,73% 6,95% 22,27% 14,17% 7,34% 6,58% -%
Du Pont-modellen 20,97% 28,52% -5,19% -2,70% 6,93% -6,94% 3,81% 13,92% 18,66% 11,55%
Vinstmarginal 7,04% 8,14% -1,29% -0,79% 1,56% -1,66% 0,97% 3,53% 5,53% 3,16%
Bruttovinstmarginal 26,79% 24,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 21,02% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,29% 17,82% 8,86% 11,65% 11,29% 11,61% 13,03% 14,03% 12,16% 12,68%
Soliditet 40,77% 26,42% 0,33% 6,67% 13,09% 8,39% 18,12% 18,90% 9,67% 9,52%
Kassalikviditet 296,66% 257,46% 154,47% 160,61% 196,16% 194,70% 211,33% 241,77% 178,48% 199,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...