Visa allt om Agassi Häggvik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Nettoomsättning 5 161 6 480 6 057 5 882 6 040 6 268 2 616 2 822 2 561 2 375
Övrig omsättning - - 1 512 72 - 130 - - 228 -
Rörelseresultat (EBIT) -225 -668 1 444 -628 284 147 -513 166 222 58
Resultat efter finansnetto -372 -810 1 329 -631 148 47 -550 144 209 43
Årets resultat -372 -670 1 074 -631 148 50 -479 78 13 22
Balansräkningar (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 291 23 92 161 248 294 84 27 37 0
Omsättningstillgångar 2 770 2 224 4 035 4 861 4 758 4 669 2 114 1 782 1 636 1 601
Tillgångar 3 061 2 246 4 127 5 021 5 005 4 963 2 198 1 809 1 672 1 601
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 144 516 1 185 111 309 161 111 279 201 188
Obeskattade reserver 0 0 140 0 0 0 0 72 41 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 918 1 731 2 802 4 910 4 696 4 802 2 087 1 459 1 431 1 372
Skulder och eget kapital 3 061 2 246 4 127 5 021 5 005 4 963 2 198 1 809 1 672 1 601
Löner & utdelning (tkr)
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
Löner till styrelse & VD - 430 200 450 100 450 275 200 120 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 711 727 703 772 620 234 328 256 283 346
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 165 315 230 300 138 288 189 134 112 128
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 161 6 480 7 569 5 954 6 040 6 398 2 616 2 822 2 789 2 375
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 5 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 290 1 296 1 211 1 176 2 013 2 089 1 308 1 411 1 281 1 188
Personalkostnader per anställd (tkr) 234 305 234 312 297 469 406 299 265 294
Rörelseresultat, EBITDA -156 -598 1 512 -541 366 216 -496 175 231 64
Nettoomsättningförändring -20,35% 6,98% 2,98% -2,62% -3,64% 139,60% -7,30% 10,19% 7,83% -%
Du Pont-modellen -7,35% -29,74% 34,99% -12,47% 5,67% 2,96% -23,25% 9,18% 13,28% 3,69%
Vinstmarginal -4,36% -10,31% 23,84% -10,64% 4,70% 2,35% -19,53% 5,88% 8,67% 2,48%
Bruttovinstmarginal 52,47% 28,60% 41,64% 48,37% 48,61% 49,62% 42,01% 49,40% 45,14% 44,29%
Rörelsekapital/omsättning -2,87% 7,61% 20,36% -0,83% 1,03% -2,12% 1,03% 11,45% 8,00% 9,64%
Soliditet 4,70% 22,97% 31,21% 2,21% 6,17% 3,24% 5,05% 18,29% 13,79% 13,59%
Kassalikviditet 36,46% 63,84% 37,22% 25,70% 12,52% 9,29% 22,18% 5,21% 10,97% 3,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...