Visa allt om AB Sibe International
Visa allt om AB Sibe International

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 905 12 390 11 525 11 347 11 303 11 502 8 217 12 961 9 692 9 213
Övrig omsättning - 91 - - - 5 7 - - 10
Rörelseresultat (EBIT) 2 129 1 987 1 685 1 548 1 350 1 607 -321 1 461 181 147
Resultat efter finansnetto 2 124 1 984 1 681 1 537 1 333 1 585 -353 1 263 -12 -30
Årets resultat 1 650 1 577 1 255 1 191 974 1 260 -342 1 069 -12 -30
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 7 14 20 31 10 19 32 100 222
Omsättningstillgångar 8 954 8 071 7 760 6 236 5 021 4 850 2 978 3 509 3 209 3 110
Tillgångar 8 954 8 078 7 773 6 257 5 052 4 860 2 997 3 541 3 308 3 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 927 5 277 4 200 3 282 2 603 1 891 964 1 306 237 249
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 8 108 208 0 500 1 500 1 500
Kortfristiga skulder 3 027 2 802 3 574 2 967 2 341 2 762 2 033 1 736 1 572 1 583
Skulder och eget kapital 8 954 8 078 7 773 6 257 5 052 4 860 2 997 3 541 3 308 3 332
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 830 747 649 588 201 107 115 77
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 586 2 329 1 452 1 644 1 608 1 459 1 511 1 708 1 956 1 577
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 206 1 109 1 088 1 059 942 858 720 741 917 724
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 500 300 200 120 200 0 0 0
Omsättning 12 905 12 481 11 525 11 347 11 303 11 507 8 224 12 961 9 692 9 223
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 6 6 6 6 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 844 2 065 1 921 1 891 1 884 1 917 1 370 2 592 1 615 1 536
Personalkostnader per anställd (tkr) 560 593 552 587 569 524 436 548 529 419
Rörelseresultat, EBITDA 2 136 1 994 1 692 1 559 1 363 1 616 -308 1 474 190 161
Nettoomsättningförändring 4,16% 7,51% 1,57% 0,39% -1,73% 39,98% -36,60% 33,73% 5,20% -%
Du Pont-modellen 23,79% 24,63% 21,75% 24,79% 26,84% 33,07% -10,68% 41,74% 4,75% 4,47%
Vinstmarginal 16,51% 16,06% 14,67% 13,67% 12,00% 13,97% -3,89% 11,40% 1,62% 1,62%
Bruttovinstmarginal 62,50% 59,76% 58,98% 58,13% 54,35% 53,21% 46,18% 47,82% 54,47% 57,55%
Rörelsekapital/omsättning 45,93% 42,53% 36,32% 28,81% 23,71% 18,15% 11,50% 13,68% 16,89% 16,57%
Soliditet 66,19% 65,33% 54,03% 52,45% 51,52% 38,91% 32,17% 36,88% 7,16% 7,47%
Kassalikviditet 229,57% 226,23% 163,12% 156,56% 161,77% 135,81% 102,61% 149,54% 140,20% 145,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...