Visa allt om Fastighets AB Linelia
Visa allt om Fastighets AB Linelia

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 2 070 1 752 831 10 4 960 5 756 5 477 5 411
Övrig omsättning - - - - - - 16 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -81 -35 143 265 -8 -16 -332 -363 -177 -226
Resultat efter finansnetto -83 -35 115 236 -13 -20 -391 -423 -223 -272
Årets resultat 0 -35 90 227 -13 -20 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 8 14 4
Omsättningstillgångar 145 244 369 575 398 136 191 552 530 558
Tillgångar 145 244 369 575 398 136 191 561 544 562
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 73 73 258 293 67 80 100 100 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 72 171 111 282 331 57 91 461 444 462
Skulder och eget kapital 145 244 369 575 398 136 191 561 544 562
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 722 539 282 0 588 660 619 605
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 5 207 168 94 0 216 240 209 180
Utdelning till aktieägare 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 2 070 1 752 831 10 4 976 5 756 5 477 5 411
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 3 2 2 0 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 690 876 416 - 1 653 1 919 1 826 1 804
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 288 351 189 - 269 304 278 264
Rörelseresultat, EBITDA -81 -35 143 265 -8 -16 -332 -357 -173 -224
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 18,15% 110,83% 8 210,00% -99,80% -13,83% 5,09% 1,22% -%
Du Pont-modellen -% -% 39,57% 46,09% -2,01% -11,76% -173,82% -64,71% -32,54% -40,21%
Vinstmarginal -% -% 7,05% 15,13% -0,96% -160,00% -6,69% -6,31% -3,23% -4,18%
Bruttovinstmarginal -% -% 84,54% 88,24% 93,50% 50,00% 14,96% 15,95% 18,24% 16,74%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 12,46% 16,72% 8,06% 790,00% 2,02% 1,58% 1,57% 1,77%
Soliditet 50,34% 29,92% 69,92% 50,96% 16,83% 58,82% 52,36% 17,83% 18,38% 17,79%
Kassalikviditet 201,39% 142,69% 332,43% 200,71% 120,24% 238,60% 209,89% 68,98% 70,27% 67,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...