Visa allt om Rick Ljung AB
Visa allt om Rick Ljung AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 178 1 148 1 120 1 065 1 055 962 1 101 951 948 868
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 120 99 130 64 51 12 186 83 85 76
Resultat efter finansnetto 121 99 130 64 51 12 186 84 88 77
Årets resultat 66 49 97 41 34 2 150 62 60 59
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 6 11 17 8
Omsättningstillgångar 926 857 843 723 663 629 652 507 522 476
Tillgångar 926 857 843 723 663 632 658 518 539 484
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 630 584 555 478 457 443 461 331 299 260
Obeskattade reserver 60 30 0 0 0 0 0 23 34 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 236 244 288 245 206 189 197 165 206 191
Skulder och eget kapital 926 857 843 723 663 632 658 518 539 484
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 395 - 406 394 342 342 346 316
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 413 405 0 394 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 257 226 222 221 190 186 169 169 169 152
Utdelning till aktieägare 30 20 20 20 20 20 20 20 30 20
Omsättning 1 178 1 148 1 120 1 065 1 055 962 1 101 951 948 868
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 178 1 148 1 120 1 065 1 055 962 1 101 951 948 868
Personalkostnader per anställd (tkr) 695 650 636 636 624 598 538 538 537 486
Rörelseresultat, EBITDA 120 99 130 64 54 15 191 89 91 79
Nettoomsättningförändring 2,61% 2,50% 5,16% 0,95% 9,67% -12,62% 15,77% 0,32% 9,22% -%
Du Pont-modellen 13,07% 11,55% 15,54% 8,85% 7,69% 1,90% 28,27% 16,22% 16,51% 16,12%
Vinstmarginal 10,27% 8,62% 11,70% 6,01% 4,83% 1,25% 16,89% 8,83% 9,39% 8,99%
Bruttovinstmarginal 98,98% 98,43% 97,59% 97,56% 97,35% 97,82% 97,18% 97,06% 98,42% 98,27%
Rörelsekapital/omsättning 58,57% 53,40% 49,55% 44,88% 43,32% 45,74% 41,33% 35,96% 33,33% 32,83%
Soliditet 73,09% 70,88% 65,84% 66,11% 68,93% 70,09% 70,06% 67,10% 60,01% 58,78%
Kassalikviditet 392,37% 351,23% 292,71% 295,10% 321,84% 332,80% 330,96% 307,27% 253,40% 249,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...