Visa allt om ACH Konsult AB
Visa allt om ACH Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 779 650 614 628 788 681 656 525 410 310
Övrig omsättning - - 47 26 21 18 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 48 -34 7 100 89 32 34 2 9
Resultat efter finansnetto 2 47 -39 -15 99 68 31 33 -47 5
Årets resultat 1 36 -39 -17 71 46 22 24 -31 1
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 3 3 88 115 120 164 158 145 204
Omsättningstillgångar 402 359 311 303 360 240 176 172 177 195
Tillgångar 405 362 313 391 474 360 340 330 322 399
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 129 93 132 199 168 152 161 137 198
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 38 31 0 29 0 0 25 36 0 0
Kortfristiga skulder 236 202 220 230 275 192 163 134 186 178
Skulder och eget kapital 405 362 313 391 474 360 340 330 322 399
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 300 194 218 141 99 10
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 236 235 0 0 3 0 0 5
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 163 167 184 153 158 131 117 91
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 40 30 30 0 30
Omsättning 779 650 661 654 809 699 656 525 410 310
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 779 650 614 628 788 681 656 525 410 310
Personalkostnader per anställd (tkr) 526 377 400 414 495 373 389 282 227 113
Rörelseresultat, EBITDA 5 48 -34 12 105 97 42 47 14 20
Nettoomsättningförändring 19,85% 5,86% -2,23% -20,30% 15,71% 3,81% 24,95% 28,05% 32,26% -%
Du Pont-modellen 1,23% 13,26% -10,86% 1,79% 21,10% 24,72% 9,41% 10,61% 1,24% 2,51%
Vinstmarginal 0,64% 7,38% -5,54% 1,11% 12,69% 13,07% 4,88% 6,67% 0,98% 3,23%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,31% 24,15% 14,82% 11,62% 10,79% 7,05% 1,98% 7,24% -2,20% 5,48%
Soliditet 32,10% 35,64% 29,71% 33,76% 41,98% 46,67% 44,71% 48,79% 42,55% 53,95%
Kassalikviditet 170,34% 177,72% 141,36% 131,74% 130,91% 125,00% 107,98% 128,36% 95,16% 109,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...