Visa allt om Johan Larsson Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 868 1 473 1 600 1 596 1 687 1 730 1 805 1 614 1 568 831
Övrig omsättning 6 - - - 2 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 93 759 866 932 885 812 311 771 3 151
Resultat efter finansnetto 177 853 907 967 913 817 329 817 50 241
Årets resultat 217 559 531 518 509 460 192 686 144 205
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 075 3 573 3 127 0 6 8 54 77 110 145
Omsättningstillgångar 2 554 1 111 1 699 4 143 3 490 2 630 3 406 2 743 2 195 2 114
Tillgångar 4 629 4 684 4 826 4 143 3 495 2 638 3 460 2 820 2 306 2 259
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 443 3 416 3 172 2 791 2 470 1 961 2 193 2 001 1 315 1 171
Obeskattade reserver 1 034 1 142 1 013 787 536 317 126 62 203 357
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 44 11 13 100 245
Kortfristiga skulder 151 126 641 565 489 316 1 130 745 688 486
Skulder och eget kapital 4 629 4 684 4 826 4 143 3 495 2 638 3 460 2 820 2 306 2 259
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 378 311 490 419 963 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 146 - -
Löner till övriga anställda 437 376 431 362 102 118 146 58 134 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 161 144 160 118 177 182 470 167 346 140
Utdelning till aktieägare 160 190 156 150 198 0 0 0 0 0
Omsättning 874 1 473 1 600 1 596 1 689 1 730 1 805 1 614 1 568 831
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 434 737 800 798 844 865 903 807 784 416
Personalkostnader per anställd (tkr) 311 267 296 251 333 326 647 326 722 275
Rörelseresultat, EBITDA 136 759 866 938 887 858 334 804 50 213
Nettoomsättningförändring -41,07% -7,94% 0,25% -5,39% -2,49% -4,16% 11,83% 2,93% 88,69% -%
Du Pont-modellen 3,85% 18,23% 18,84% 23,36% 26,21% 31,08% 9,60% 29,15% 2,30% 10,76%
Vinstmarginal 20,51% 57,98% 56,81% 60,65% 54,30% 47,40% 18,39% 50,93% 3,38% 29,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 276,84% 66,87% 66,12% 224,19% 177,89% 133,76% 126,09% 123,79% 96,11% 195,91%
Soliditet 91,80% 91,95% 82,10% 81,37% 81,98% 83,19% 66,07% 72,54% 63,36% 63,22%
Kassalikviditet 1 691,39% 881,75% 265,05% 733,27% 713,70% 832,28% 301,42% 368,19% 319,04% 434,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...