Visa allt om Natursten Handel i Svea AB
Visa allt om Natursten Handel i Svea AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 165 284 1 177
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -6 -40 -38 -17 -15 -18 16 36 -22
Resultat efter finansnetto -11 -9 -44 -43 -18 -16 -18 5 24 -31
Årets resultat -11 -9 -44 -43 -18 -16 -18 4 24 -31
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 5 8 11 14
Omsättningstillgångar 10 10 10 65 92 93 107 127 272 398
Tillgångar 10 10 10 65 92 95 111 135 283 411
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -39 -28 -19 25 69 86 102 121 117 92
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 48 37 24 34 15 0 0 0 0 162
Kortfristiga skulder 2 2 5 6 8 8 9 14 166 156
Skulder och eget kapital 10 10 10 65 92 95 111 135 283 411
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 165 284 1 177
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -6 -40 -38 -15 -12 -15 19 39 -21
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -41,90% -75,87% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 12,59% 13,07% -5,35%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 10,30% 13,03% -1,87%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 24,24% 21,13% 26,93%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 68,48% 37,32% 20,56%
Soliditet -390,00% -280,00% -190,00% 38,46% 75,00% 90,53% 91,89% 89,63% 41,34% 22,38%
Kassalikviditet 500,00% 500,00% 200,00% 616,67% 450,00% 462,50% 566,67% 507,14% 130,12% 162,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...