Visa allt om Knickarp R o F AB
Visa allt om Knickarp R o F AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 663 662 662 262 262 262 262 262 260 260
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 196 198 332 -176 -10 -21 27 -20 12 -8
Resultat efter finansnetto 39 9 67 -440 -150 -108 -44 -195 -205 -201
Årets resultat 29 153 251 -70 1 439 1 755 482 510 729 768
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 182 15 800 15 754 15 969 14 041 12 546 9 963 9 737 9 688 9 073
Omsättningstillgångar 578 439 935 1 109 28 2 8 11 11 162
Tillgångar 15 760 16 238 16 688 17 078 14 069 12 549 9 971 9 749 9 698 9 235
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 401 8 472 8 319 8 068 8 139 6 700 4 976 4 494 3 984 3 255
Obeskattade reserver 1 560 1 560 1 750 2 000 2 370 1 980 1 480 1 591 1 507 1 237
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 296 5 711 6 127 6 600 3 000 3 100 3 215 3 315 3 315 3 855
Kortfristiga skulder 502 495 492 410 560 769 300 349 892 888
Skulder och eget kapital 15 760 16 238 16 688 17 078 14 069 12 549 9 971 9 749 9 698 9 235
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 31 0 0 0
Omsättning 663 662 662 262 262 262 262 262 260 260
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 601 596 624 59 220 184 232 185 217 180
Nettoomsättningförändring 0,15% 0,00% 152,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,77% 0,00% -%
Du Pont-modellen 1,27% 1,24% 2,00% -1,03% -0,07% -0,17% 0,27% -0,21% 0,15% -0,09%
Vinstmarginal 30,17% 30,36% 50,45% -67,18% -3,82% -8,02% 10,31% -7,63% 5,77% -3,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,46% -8,46% 66,92% 266,79% -203,05% -292,75% -111,45% -129,01% -338,85% -279,23%
Soliditet 61,03% 59,67% 58,03% 55,87% 70,27% 65,02% 60,84% 57,85% 52,27% 44,89%
Kassalikviditet 115,14% 88,69% 190,04% 270,49% 5,00% 0,26% 2,67% 3,15% 1,23% 18,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...