Visa allt om NTG Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 29 102 31 009 37 637 59 729 30 293 3 706 3 878 6 862 3 794 3 042
Övrig omsättning 1 092 1 424 2 069 1 544 635 3 11 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 449 1 070 1 179 615 629 265 -309 -105 -306 -47
Resultat efter finansnetto -17 156 290 -542 104 195 -373 -148 -335 -76
Årets resultat 47 13 18 9 16 195 -373 -148 -345 28
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 965 7 936 9 010 7 851 6 429 552 660 209 402 553
Omsättningstillgångar 5 743 5 488 6 089 9 341 7 065 1 328 1 227 1 908 750 837
Tillgångar 12 709 13 424 15 099 17 191 13 494 1 879 1 886 2 118 1 153 1 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 672 626 612 594 586 370 176 173 171 316
Obeskattade reserver 650 650 532 260 811 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 166 4 169 5 960 5 282 2 945 572 1 471 754 446 355
Kortfristiga skulder 8 220 7 980 7 994 11 054 9 153 937 240 1 190 536 720
Skulder och eget kapital 12 709 13 424 15 099 17 191 13 494 1 879 1 886 2 118 1 153 1 391
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 180 220 240 140 240
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 725 11 696 14 305 22 653 10 857 357 460 480 385 370
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 459 3 746 4 456 7 292 3 507 188 238 299 163 175
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 30 194 32 433 39 706 61 273 30 928 3 709 3 889 6 862 3 794 3 042
Nyckeltal
Antal anställda 31 34 40 65 45 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 939 912 941 919 673 1 235 1 293 2 287 1 265 1 014
Personalkostnader per anställd (tkr) 466 464 475 473 325 242 306 340 231 263
Rörelseresultat, EBITDA 1 537 2 145 2 144 1 385 957 373 -67 95 -78 232
Nettoomsättningförändring -6,15% -17,61% -36,99% 97,17% 717,40% -4,44% -43,49% 80,86% 24,72% -%
Du Pont-modellen 3,62% 7,97% 7,81% 3,64% 4,66% 14,16% -16,22% -4,96% -26,54% -3,38%
Vinstmarginal 1,58% 3,45% 3,13% 1,05% 2,08% 7,18% -7,89% -1,53% -8,07% -1,55%
Bruttovinstmarginal 56,89% 57,62% 55,60% 55,24% 56,16% 50,40% 31,07% 25,55% 28,39% 58,38%
Rörelsekapital/omsättning -8,51% -8,04% -5,06% -2,87% -6,89% 10,55% 25,45% 10,46% 5,64% 3,85%
Soliditet 9,28% 8,44% 6,65% 4,57% 8,77% 19,69% 9,33% 8,17% 14,83% 22,72%
Kassalikviditet 55,61% 58,67% 65,46% 74,87% 66,61% 64,78% 175,83% 31,43% 33,58% 30,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...