Visa allt om Babs Paylink AB
Visa allt om Babs Paylink AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 236 777 240 844 250 213 210 427 244 036 230 995 204 144 175 918 153 532 139 335
Övrig omsättning 1 131 1 089 1 751 784 912 894 484 670 464 377
Rörelseresultat (EBIT) 56 623 42 500 48 140 25 332 34 277 48 678 43 624 33 666 31 093 25 447
Resultat efter finansnetto 56 580 42 498 48 274 25 151 32 757 47 413 43 098 33 209 30 598 25 585
Årets resultat 41 013 29 529 32 821 18 041 21 180 31 270 30 742 18 183 16 670 12 861
Balansräkningar (tkr)
2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 118 892 105 404 98 650 116 058 123 587 138 127 118 474 98 458 80 649 61 073
Omsättningstillgångar 116 419 98 074 105 206 52 454 49 571 76 225 43 010 40 881 42 053 40 921
Tillgångar 235 312 203 478 203 856 168 512 173 158 214 352 161 483 139 339 122 702 101 994
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 477 97 464 92 935 80 114 82 074 80 894 69 624 38 881 40 698 42 028
Obeskattade reserver 78 160 74 560 70 260 64 590 62 850 59 420 54 920 54 020 45 868 38 947
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 675 31 454 40 661 23 808 28 235 74 038 36 939 46 437 36 135 21 019
Skulder och eget kapital 235 312 203 478 203 856 168 512 173 158 214 352 161 483 139 339 122 702 101 994
Löner & utdelning (tkr)
2016-10
2015-10
2014-10
2013-10
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 962 1 909 1 868 1 382 1 586 2 088 2 046 2 019 1 826 1 605
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 294 120 120 800 800 800 628 508
Löner till övriga anställda 26 775 25 043 23 838 21 208 19 833 17 189 13 993 12 767 11 035 9 830
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 12 934 11 780 11 764 8 742 8 873 7 849 6 706 6 369 5 958 5 381
Utdelning till aktieägare 25 000 25 000 25 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 20 000 18 000
Omsättning 237 908 241 933 251 964 211 211 244 948 231 889 204 628 176 588 153 996 139 712
Nyckeltal
Antal anställda 59 67 66 59 54 46 38 36 32 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 013 3 595 3 791 3 567 4 519 5 022 5 372 4 887 4 798 4 976
Personalkostnader per anställd (tkr) 818 682 653 604 699 702 722 748 747 718
Rörelseresultat, EBITDA 102 086 93 025 105 994 75 793 88 856 99 145 84 691 67 641 57 410 50 854
Nettoomsättningförändring -1,69% -3,74% 18,91% -13,77% 5,65% 13,15% 16,04% 14,58% 10,19% -%
Du Pont-modellen 24,06% 20,89% 23,69% 15,04% 19,80% 22,71% 27,02% 24,16% 25,39% 25,14%
Vinstmarginal 23,92% 17,65% 19,30% 12,05% 14,05% 21,07% 21,37% 19,14% 20,29% 18,40%
Bruttovinstmarginal 74,36% 68,66% 67,29% 61,87% 100,00% 62,98% 62,10% 61,12% 60,72% 59,58%
Rörelsekapital/omsättning 30,72% 27,66% 25,80% 13,61% 8,74% 0,95% 2,97% -3,16% 3,85% 14,28%
Soliditet 74,13% 76,48% 72,47% 77,44% 74,15% 58,17% 68,18% 56,48% 60,08% 68,70%
Kassalikviditet 157,51% 181,53% 143,80% 119,37% 9,94% 4,09% 10,14% 6,75% 5,76% 61,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...