Visa allt om PB Peter Berben Ventilation AB
Visa allt om PB Peter Berben Ventilation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 163 279 138 1 185 1 132 2 196 1 789 1 818 1 709 1 776
Övrig omsättning 99 - - - 25 - - 47 - -
Rörelseresultat (EBIT) 158 -146 -98 123 -76 294 263 162 192 191
Resultat efter finansnetto 158 -145 -94 134 -60 303 258 192 217 198
Årets resultat 229 -63 -6 99 -7 178 151 107 133 102
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 81 140 200 285 125 179 255 43 75
Omsättningstillgångar 398 226 353 611 622 1 097 920 855 992 833
Tillgångar 398 308 492 810 907 1 222 1 098 1 110 1 036 908
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 287 57 221 377 422 556 511 481 494 449
Obeskattade reserver 49 167 249 337 340 392 336 288 250 225
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 63 83 23 97 146 273 251 342 292 233
Skulder och eget kapital 398 308 492 810 907 1 222 1 098 1 110 1 036 908
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 269 381 360 427 346 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 11 254 69 82 41 56 46 50
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 7 11 100 184 240 219 238 208 195
Utdelning till aktieägare 166 0 100 150 143 128 134 120 120 89
Omsättning 262 279 138 1 185 1 157 2 196 1 789 1 865 1 709 1 776
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 82 140 69 593 566 1 098 895 909 855 888
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 2 13 186 263 353 312 371 304 305
Rörelseresultat, EBITDA 158 -88 -38 209 46 348 340 226 223 226
Nettoomsättningförändring -41,58% 102,17% -88,35% 4,68% -48,45% 22,75% -1,60% 6,38% -3,77% -%
Du Pont-modellen 39,70% -47,08% -19,11% 16,54% -6,62% 24,80% 23,95% 17,30% 21,04% 21,92%
Vinstmarginal 96,93% -51,97% -68,12% 11,31% -5,30% 13,80% 14,70% 10,56% 12,76% 11,20%
Bruttovinstmarginal 63,80% 9,32% 37,68% 61,77% 63,07% 55,42% 62,16% 59,02% 56,93% 53,89%
Rörelsekapital/omsättning 205,52% 51,25% 239,13% 43,38% 42,05% 37,52% 37,40% 28,22% 40,96% 33,78%
Soliditet 81,71% 60,80% 84,39% 77,21% 74,15% 69,14% 69,09% 62,01% 65,06% 67,29%
Kassalikviditet 631,75% 272,29% 1 534,78% 629,90% 426,03% 401,83% 366,53% 250,00% 339,73% 357,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...