Visa allt om Mosslunda Snickeri AB
Visa allt om Mosslunda Snickeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 * 2007-04
Nettoomsättning 6 092 5 681 4 859 5 189 5 780 5 507 5 714 4 184 5 083 4 996
Övrig omsättning 55 44 10 - - 20 - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 514 69 -525 -35 580 -47 -75 53 - -132
Resultat efter finansnetto 515 67 -525 -36 572 -53 -81 50 - -152
Årets resultat 413 48 -345 1 278 9 16 19 - -32
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 * 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 774 66 121 161 189 155 224 291 312 241
Omsättningstillgångar 1 910 1 809 1 362 1 846 1 994 1 485 1 475 1 121 1 383 1 138
Tillgångar 2 684 1 875 1 483 2 007 2 182 1 640 1 698 1 412 1 695 1 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 047 634 586 931 930 652 642 626 607 357
Obeskattade reserver 88 19 0 180 221 30 109 217 198 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 772 78 46 71 123 120 95 177 138 274
Kortfristiga skulder 778 1 145 852 824 908 838 852 392 752 748
Skulder och eget kapital 2 684 1 875 1 483 2 007 2 182 1 640 1 698 1 412 1 695 1 379
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 636 418 440 323 317 349
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 727 1 828 2 034 1 835 1 157 1 417 1 281 1 037 998 918
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 684 641 770 678 629 663 509 513 509 509
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 147 5 725 4 869 5 189 5 780 5 527 5 714 4 184 5 083 4 999
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 6 6 6 6 6 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 218 1 136 810 865 963 918 952 837 1 017 1 249
Personalkostnader per anställd (tkr) 490 494 471 421 406 420 380 377 365 448
Rörelseresultat, EBITDA 553 124 -465 27 651 22 -8 139 - 21
Nettoomsättningförändring 7,23% 16,92% -6,36% -10,22% 4,96% -3,62% 36,57% -17,69% 1,74% -%
Du Pont-modellen 19,19% 3,73% -35,13% -1,69% 26,67% -2,80% -4,42% 3,90% -% -9,57%
Vinstmarginal 8,45% 1,23% -10,72% -0,66% 10,07% -0,84% -1,31% 1,31% -% -2,64%
Bruttovinstmarginal 68,38% 63,97% 72,30% 69,36% 68,74% 66,12% 54,88% 60,49% -% 49,86%
Rörelsekapital/omsättning 18,58% 11,69% 10,50% 19,70% 18,79% 11,75% 10,90% 17,42% 12,41% 7,81%
Soliditet 41,57% 34,60% 39,51% 53,00% 50,09% 41,10% 42,54% 55,40% 44,22% 25,89%
Kassalikviditet 204,24% 128,82% 108,10% 161,65% 171,81% 119,93% 108,45% 152,30% 120,35% 97,33%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-04: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...