Visa allt om Ortem AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 108 12 295 12 457 10 721 16 288 17 565 20 163 18 836 17 375 14 263
Övrig omsättning - 8 66 124 49 84 80 216 85 93
Rörelseresultat (EBIT) -261 -23 164 108 1 175 -60 2 555 2 766 2 255 1 962
Resultat efter finansnetto 1 094 5 209 286 618 1 214 -482 2 608 2 813 2 238 1 937
Årets resultat 875 4 106 1 657 618 655 -482 1 401 1 500 1 603 1 390
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 61 884 1 019 737 768 804 1 012 561 464
Omsättningstillgångar 2 444 6 748 6 200 5 835 5 826 5 535 7 079 5 957 5 822 5 341
Tillgångar 2 444 6 810 7 084 6 854 6 564 6 303 7 884 6 969 6 383 5 805
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 738 5 563 4 656 2 999 2 381 1 727 2 485 2 252 2 403 2 300
Obeskattade reserver 425 300 300 1 667 1 667 1 367 1 367 717 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 281 947 2 128 2 189 2 516 3 210 4 032 4 000 3 981 3 505
Skulder och eget kapital 2 444 6 810 7 084 6 854 6 564 6 303 7 884 6 969 6 383 5 805
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 685 888 879 780 646 904 898 684 742
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 3 458 5 029 4 882 8 443 7 086 7 000 6 597 6 103 4 583
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 1 876 2 676 2 547 4 208 3 368 3 477 3 462 3 102 2 349
Utdelning till aktieägare 1 200 3 600 0 0 0 0 277 1 168 1 650 1 500
Omsättning 108 12 303 12 523 10 845 16 337 17 649 20 243 19 052 17 460 14 356
Nyckeltal
Antal anställda 0 14 14 15 25 21 21 22 21 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 878 890 715 652 836 960 856 827 951
Personalkostnader per anställd (tkr) - 464 9 595 462 648 664 539 498 567
Rörelseresultat, EBITDA -261 63 164 281 1 415 210 2 843 3 046 2 427 2 098
Nettoomsättningförändring -99,12% -1,30% 16,19% -34,18% -7,27% -12,88% 7,05% 8,41% 21,82% -%
Du Pont-modellen 45,13% 76,78% 4,35% 9,26% 18,81% -7,33% 33,46% 40,91% 35,45% 34,01%
Vinstmarginal 1 021,30% 42,53% 2,47% 5,92% 7,58% -2,63% 13,08% 15,14% 13,02% 13,84%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 27,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 002,78% 47,18% 32,69% 34,01% 20,32% 13,24% 15,11% 10,39% 10,60% 12,87%
Soliditet 84,68% 85,12% 68,85% 61,68% 54,99% 43,38% 44,00% 39,72% 37,65% 39,62%
Kassalikviditet 869,75% 712,57% 291,35% 266,56% 231,56% 172,43% 175,57% 148,92% 146,24% 152,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...