Visa allt om Nya Bröderne Herrmann AB
Visa allt om Nya Bröderne Herrmann AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2005-12
Nettoomsättning 0 0 0 24 13 20 73 44 153 34
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -13 -13 1 -21 -16 -23 -15 14 -18
Resultat efter finansnetto -1 -13 -13 1 -21 -29 -31 -16 13 -19
Årets resultat -1 -13 -13 0 -21 -28 -31 -16 13 -19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 8 14 21 57 51 60
Omsättningstillgångar 14 0 6 22 5 12 37 9 26 7
Tillgångar 14 0 6 25 13 26 57 65 77 68
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 -102 -89 -77 -77 -55 -27 5 20 19
Obeskattade reserver 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 102 95 102 91 83 85 62 57 50
Skulder och eget kapital 14 0 6 25 13 26 57 65 77 68
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 24 13 20 73 44 153 34
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -13 -10 1 -15 -10 -17 -9 19 -13
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 84,62% -35,00% -72,60% 65,91% -71,24% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 4,00% -161,54% -61,54% -40,35% -23,08% 18,18% -25,00%
Vinstmarginal -% -% -% 4,17% -161,54% -80,00% -31,51% -34,09% 9,15% -50,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 83,33% 23,08% 40,00% 31,51% 13,64% 26,80% 14,71%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -333,33% -661,54% -355,00% -65,75% -120,45% -20,26% -126,47%
Soliditet 92,86% -% -1 483,33% -308,00% -597,98% -214,37% -47,37% 7,69% 25,97% 27,94%
Kassalikviditet 1 400,00% 0,00% 6,32% 21,57% 5,49% 14,46% 43,53% 14,52% 45,61% 14,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...