Visa allt om Madeleine Funck Kommunikation AB
Visa allt om Madeleine Funck Kommunikation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 158 236 378 189 414 477 351 720 722 498
Övrig omsättning - - - - - - - - - 8
Rörelseresultat (EBIT) 52 -63 19 -207 -79 -82 -70 146 193 32
Resultat efter finansnetto 52 -63 19 -206 -75 -78 -69 153 199 34
Årets resultat 52 -63 19 -206 -75 -78 -72 113 144 26
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 4 4 4 4 7 11 16 22 13
Omsättningstillgångar 126 74 146 125 294 373 453 605 430 260
Tillgångar 129 78 149 129 297 380 464 621 452 273
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 54 117 98 244 320 398 475 362 219
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 24 32 31 54 60 66 146 90 55
Skulder och eget kapital 129 78 149 129 297 380 464 621 452 273
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 201 247 242 246 232 207 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 2 141 180 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 0 0 -
Sociala kostnader 20 75 89 101 108 107 107 104 96 88
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Omsättning 158 236 378 189 414 477 351 720 722 506
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 158 236 378 189 414 477 351 720 722 498
Personalkostnader per anställd (tkr) 26 223 273 302 366 356 356 340 304 288
Rörelseresultat, EBITDA 52 -63 19 -207 -76 -78 -66 153 200 52
Nettoomsättningförändring -33,05% -37,57% 100,00% -54,35% -13,21% 35,90% -51,25% -0,28% 44,98% -%
Du Pont-modellen 40,31% -80,77% 13,42% -159,69% -25,25% -20,79% -15,09% 24,48% 44,03% 12,45%
Vinstmarginal 32,91% -26,69% 5,29% -108,99% -18,12% -16,56% -19,94% 21,11% 27,56% 6,83%
Bruttovinstmarginal 93,04% 96,61% 95,77% 94,18% 95,65% 92,66% 90,03% 84,17% 84,49% 80,12%
Rörelsekapital/omsättning 65,19% 21,19% 30,16% 49,74% 57,97% 65,62% 110,26% 63,75% 47,09% 41,16%
Soliditet 82,95% 69,23% 78,52% 75,97% 82,15% 84,21% 85,78% 76,49% 80,09% 80,22%
Kassalikviditet 547,83% 308,33% 456,25% 403,23% 544,44% 591,67% 557,58% 408,90% 443,33% 389,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...