Visa allt om P. Andersson Timber AB
Visa allt om P. Andersson Timber AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 257 731 667 1 079 1 463 1 603 826 1 675 1 812 829
Övrig omsättning - - 116 188 19 - - - - 148
Rörelseresultat (EBIT) 42 135 18 34 158 136 94 -4 7 125
Resultat efter finansnetto 42 137 19 38 160 152 86 -5 10 125
Årets resultat 51 91 15 24 84 82 53 2 8 79
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 20 26 33 39 46 67 91 51
Omsättningstillgångar 705 1 024 818 769 1 001 1 246 761 627 645 638
Tillgångar 705 1 024 838 795 1 034 1 285 807 693 736 688
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 508 458 367 351 327 243 187 134 132 184
Obeskattade reserver 129 152 133 133 129 84 43 29 37 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 66 66 114 97 81 49 69 75
Kortfristiga skulder 68 415 273 244 464 860 496 482 498 391
Skulder och eget kapital 705 1 024 838 795 1 034 1 285 807 693 736 688
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 184 276 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 58 87 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 257 731 783 1 267 1 482 1 603 826 1 675 1 812 977
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1 - - 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 667 1 079 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 242 363 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 42 135 25 41 165 143 115 20 7 143
Nettoomsättningförändring -64,84% 9,60% -38,18% -26,25% -8,73% 94,07% -50,69% -7,56% 118,58% -%
Du Pont-modellen 5,96% 13,28% 2,39% 4,91% 15,57% 11,91% 11,77% 0,29% 1,36% 18,17%
Vinstmarginal 16,34% 18,60% 3,00% 3,61% 11,00% 9,54% 11,50% 0,12% 0,55% 15,08%
Bruttovinstmarginal 22,96% 22,57% 23,99% 21,78% 19,34% 18,71% 35,47% 14,57% 7,62% 2,53%
Rörelsekapital/omsättning 247,86% 83,31% 81,71% 48,66% 36,71% 24,08% 32,08% 8,66% 8,11% 29,79%
Soliditet 86,33% 56,30% 56,17% 56,48% 40,82% 23,73% 27,10% 22,35% 21,55% 30,72%
Kassalikviditet 1 036,76% 246,75% 299,63% 315,16% 211,42% 144,88% 153,43% 105,39% 129,52% 163,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...