Visa allt om Ombud Transporter i Malmö AB
Visa allt om Ombud Transporter i Malmö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 26 129 24 558 20 765 20 584 23 948 26 554 26 697 39 747 37 674 16 068
Övrig omsättning 440 475 69 - 156 236 103 227 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 247 1 602 1 036 604 946 115 -2 274 -442 891 556
Resultat efter finansnetto 2 243 1 553 1 030 562 894 43 -2 295 -400 894 549
Årets resultat 1 302 903 897 562 894 43 -2 295 -6 473 295
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 311 383 132 106 127 183 249 321 301 37
Omsättningstillgångar 5 766 4 402 3 072 2 475 2 310 2 098 2 833 4 149 7 447 3 246
Tillgångar 6 076 4 786 3 204 2 581 2 437 2 280 3 083 4 471 7 749 3 283
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 092 1 990 1 087 190 -371 -1 265 -1 308 987 992 519
Obeskattade reserver 1 037 470 80 0 0 0 0 0 405 185
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 75 131 100 797 875 638 882 310 91 208
Kortfristiga skulder 2 873 2 195 1 938 1 594 1 934 2 908 3 509 3 174 6 260 2 371
Skulder och eget kapital 6 076 4 786 3 204 2 581 2 437 2 280 3 083 4 471 7 749 3 283
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 760 740 690 823 680 583
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 015 3 038 2 340 2 324 2 466 3 203 4 112 4 357 3 598 1 810
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 1 091 962 699 600 999 1 272 1 699 1 883 1 564 790
Utdelning till aktieägare 1 600 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 569 25 033 20 834 20 584 24 104 26 790 26 800 39 974 37 674 16 068
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 8 8 11 13 15 15 15 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 903 2 729 2 596 2 573 2 177 2 043 1 780 2 650 2 512 1 461
Personalkostnader per anställd (tkr) 459 448 371 370 387 404 434 475 395 291
Rörelseresultat, EBITDA 2 320 1 675 1 044 625 1 012 182 -2 202 -366 948 574
Nettoomsättningförändring 6,40% 18,27% 0,88% -14,05% -9,81% -0,54% -32,83% 5,50% 134,47% -%
Du Pont-modellen 37,00% 33,51% 32,37% 23,44% 38,82% 5,04% -71,59% -8,41% 11,67% 16,94%
Vinstmarginal 8,60% 6,53% 4,99% 2,94% 3,95% 0,43% -8,27% -0,95% 2,40% 3,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 27,84% 25,49% 29,89% 28,98% 25,45% 24,56% 25,66% 30,12%
Rörelsekapital/omsättning 11,07% 8,99% 5,46% 4,28% 1,57% -3,05% -2,53% 2,45% 3,15% 5,45%
Soliditet 47,74% 49,24% 35,87% 7,36% -15,22% -55,48% -42,43% 22,08% 16,56% 19,87%
Kassalikviditet 200,70% 200,55% 158,51% 155,27% 119,44% 72,15% 80,74% 130,72% 118,96% 136,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...