Visa allt om Gamla Stans Bygg&Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 731 667 795 562 741 322 510 522 725 837
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 6 271 -36 -95 -233 -651 45 -1 110 90
Resultat efter finansnetto 3 11 415 -105 -167 86 56 -39 -1 112 6
Årets resultat 3 11 415 -105 -167 86 56 -39 -1 112 6
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 754 8 742 7 959 7 772 4 871 4 408 4 700 70 108 136
Omsättningstillgångar 7 001 2 412 1 700 1 703 1 758 1 875 1 927 1 642 1 488 1 543
Tillgångar 17 754 11 154 9 659 9 475 6 629 6 283 6 627 1 712 1 596 1 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 632 629 618 203 203 203 117 61 100 147
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 791 0 0 0 0 0 0 0 0 1 038
Kortfristiga skulder 4 331 10 524 9 041 9 272 6 426 6 080 6 510 1 651 1 496 494
Skulder och eget kapital 17 754 11 154 9 659 9 475 6 629 6 283 6 627 1 712 1 596 1 679
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 412 0 660 42
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 381 0 707 15
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 731 667 795 562 741 322 510 522 725 837
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 371 - 510 - 725 837
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 607 - 1 367 -
Rörelseresultat, EBITDA 214 51 288 -21 -80 -201 -613 83 -1 072 127
Nettoomsättningförändring 9,60% -16,10% 41,46% -24,16% 130,12% -36,86% -2,30% -28,00% -13,38% -%
Du Pont-modellen 0,06% 3,86% 4,33% 3,46% 3,44% 1,37% 0,86% 2,69% -69,55% 5,36%
Vinstmarginal 1,50% 64,47% 52,58% 58,36% 30,77% 26,71% 11,18% 8,81% -153,10% 10,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 15,17%
Rörelsekapital/omsättning 365,25% -1 216,19% -923,40% -1 346,80% -629,96% -1 305,90% -898,63% -1,72% -1,10% 125,33%
Soliditet 3,56% 5,64% 6,40% 2,14% 3,06% 3,23% 1,77% 3,56% 6,27% 8,76%
Kassalikviditet 8,57% 4,16% 2,46% 2,43% 4,36% 6,53% 8,13% 22,90% 14,97% 56,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...