Visa allt om Gamla Stans Bygg&Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 667 795 562 741 322 510 522 725 837 634
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 271 -36 -95 -233 -651 45 -1 110 90 89
Resultat efter finansnetto 11 415 -105 -167 86 56 -39 -1 112 6 8
Årets resultat 11 415 -105 -167 86 56 -39 -1 112 6 8
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 742 7 959 7 772 4 871 4 408 4 700 70 108 136 173
Omsättningstillgångar 2 412 1 700 1 703 1 758 1 875 1 927 1 642 1 488 1 543 1 524
Tillgångar 11 154 9 659 9 475 6 629 6 283 6 627 1 712 1 596 1 679 1 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 629 618 203 203 203 117 61 100 147 141
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 038 1 440
Kortfristiga skulder 10 524 9 041 9 272 6 426 6 080 6 510 1 651 1 496 494 116
Skulder och eget kapital 11 154 9 659 9 475 6 629 6 283 6 627 1 712 1 596 1 679 1 697
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 412 0 660 42 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 381 0 707 15 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 667 795 562 741 322 510 522 725 837 634
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 371 - 510 - 725 837 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 607 - 1 367 - -
Rörelseresultat, EBITDA 51 288 -21 -80 -201 -613 83 -1 072 127 126
Nettoomsättningförändring -16,10% 41,46% -24,16% 130,12% -36,86% -2,30% -28,00% -13,38% 32,02% -%
Du Pont-modellen 3,86% 4,33% 3,46% 3,44% 1,37% 0,86% 2,69% -69,55% 5,36% 5,30%
Vinstmarginal 64,47% 52,58% 58,36% 30,77% 26,71% 11,18% 8,81% -153,10% 10,75% 14,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 15,17% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 216,19% -923,40% -1 346,80% -629,96% -1 305,90% -898,63% -1,72% -1,10% 125,33% 222,08%
Soliditet 5,64% 6,40% 2,14% 3,06% 3,23% 1,77% 3,56% 6,27% 8,76% 8,31%
Kassalikviditet 4,16% 2,46% 2,43% 4,36% 6,53% 8,13% 22,90% 14,97% 56,48% 118,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...