Visa allt om Ekna Gård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 991 875 1 171 1 856 4 045 2 803 6 556 6 976 4 628 3 083
Övrig omsättning 589 599 732 920 653 571 788 64 55 53
Rörelseresultat (EBIT) 6 -52 -398 -674 -21 -354 -172 504 1 321 302
Resultat efter finansnetto 14 -78 -426 -717 -20 -130 -466 536 1 325 302
Årets resultat 14 -78 -426 -717 -20 -123 -210 197 1 307 302
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 249 1 334 1 516 1 539 959 801 829 707 81 0
Omsättningstillgångar 1 363 1 350 1 396 1 723 2 683 2 737 2 764 4 009 2 174 798
Tillgångar 2 612 2 684 2 912 3 262 3 642 3 539 3 593 4 716 2 256 798
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 324 309 387 813 1 531 1 581 1 704 1 974 1 777 470
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 278 18 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 600 1 615 1 826 1 630 1 304 1 204 1 204 1 204 137 141
Kortfristiga skulder 689 760 699 818 808 754 685 1 260 323 187
Skulder och eget kapital 2 612 2 684 2 912 3 262 3 642 3 539 3 593 4 716 2 256 798
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 84 96 48 35 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 214 84 85 385 605 583 831 15 6 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 83 47 62 201 239 258 368 19 13 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Omsättning 1 580 1 474 1 903 2 776 4 698 3 374 7 344 7 040 4 683 3 136
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 3 4 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 496 438 586 619 1 348 934 1 639 6 976 4 628 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 158 69 76 199 287 320 343 88 118 -
Rörelseresultat, EBITDA 97 131 -154 -557 164 -191 -24 562 1 330 302
Nettoomsättningförändring 13,26% -25,28% -36,91% -54,12% 44,31% -57,25% -6,02% 50,73% 50,11% -%
Du Pont-modellen 1,95% -1,34% -13,46% -20,26% 0,55% -0,90% -3,62% 11,83% 58,73% 37,84%
Vinstmarginal 5,15% -4,11% -33,48% -35,61% 0,49% -1,14% -1,98% 8,00% 28,63% 9,80%
Bruttovinstmarginal 82,14% 89,83% 79,93% 71,17% 95,57% 91,76% 39,51% 95,33% 100,00% 24,07%
Rörelsekapital/omsättning 68,01% 67,43% 59,52% 48,76% 46,35% 70,75% 31,71% 39,41% 40,00% 19,82%
Soliditet 12,40% 11,51% 13,29% 24,92% 42,04% 44,67% 47,43% 46,10% 79,34% 58,90%
Kassalikviditet 112,05% 102,89% 140,49% 156,60% 273,39% 319,76% 354,01% 292,38% 673,07% 426,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...