Visa allt om Börsofferjouren i Sverige Aktiebolag
Visa allt om Börsofferjouren i Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 0 -1 -58 -57 -4 20 -2 -5
Resultat efter finansnetto 0 -1 0 -1 -58 -57 -4 19 -2 -5
Årets resultat 0 -1 0 -1 -58 -57 -4 19 -2 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Omsättningstillgångar 15 15 15 15 15 73 73 115 115 115
Tillgångar 65 65 65 65 65 123 123 165 165 165
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -182 -182 -181 -182 -180 -123 -65 -62 -81 -79
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 118 117 136 136 245 248 149 0 0 0
Kortfristiga skulder 129 130 110 110 0 -2 40 226 246 244
Skulder och eget kapital 65 65 65 65 65 123 123 165 165 165
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 12 20 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 0 -1 -58 -57 -4 20 -2 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -3,25% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -33,33% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 275,00% -% -% -%
Soliditet -280,00% -280,00% -278,46% -280,00% -276,92% -100,00% -52,85% -37,58% -49,09% -47,88%
Kassalikviditet 11,63% 11,54% 13,64% 13,64% -% -% 182,50% 50,88% 46,75% 47,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...