Visa allt om Sushi bar Sone AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 215 765 787 813 842 818 896 963 1 095 1 167
Övrig omsättning 2 - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 1 25 6 -7 26 -37 -63 -28 31 1
Resultat efter finansnetto 1 26 6 -7 25 -37 -61 -26 31 2
Årets resultat 1 26 6 -7 25 -37 -61 -1 31 4
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 7 10 13 17 8 11 18 76
Omsättningstillgångar 127 148 142 168 175 136 209 310 306 227
Tillgångar 127 152 148 178 188 153 217 321 325 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 63 37 31 38 13 50 84 86 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 61 66
Kortfristiga skulder 62 89 111 147 150 140 167 236 177 181
Skulder och eget kapital 127 152 148 178 188 153 217 321 325 303
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 220 254 276 260 50 245
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 20 181 200 240 0 0 0 0 205 79
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 5 58 64 84 79 95 138 166 126 202
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 217 765 787 813 842 818 896 963 1 095 1 168
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 215 765 787 813 842 818 896 963 548 584
Personalkostnader per anställd (tkr) 25 239 264 324 299 350 422 428 189 258
Rörelseresultat, EBITDA 4 28 9 -4 29 -29 -60 -21 39 12
Nettoomsättningförändring -71,90% -2,80% -3,20% -3,44% 2,93% -8,71% -6,96% -12,05% -6,17% -%
Du Pont-modellen 0,79% 16,45% 4,05% -3,93% 13,83% -24,18% -28,57% -8,10% 9,54% 0,66%
Vinstmarginal 0,47% 3,27% 0,76% -0,86% 3,09% -4,52% -6,92% -2,70% 2,83% 0,17%
Bruttovinstmarginal 92,56% 65,88% 64,80% 66,05% 65,32% 63,33% 65,40% 66,56% 68,40% 68,29%
Rörelsekapital/omsättning 30,23% 7,71% 3,94% 2,58% 2,97% -0,49% 4,69% 7,68% 11,78% 3,94%
Soliditet 50,39% 41,45% 25,00% 17,42% 20,21% 8,50% 23,04% 26,17% 26,46% 18,15%
Kassalikviditet 204,84% 148,31% 115,32% 102,04% 104,67% 85,71% 111,38% 122,88% 163,84% 116,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...