Visa allt om Sushi bar Sone AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 173 215 765 787 813 842 818 896 963 1 095
Övrig omsättning - 2 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 1 25 6 -7 26 -37 -63 -28 31
Resultat efter finansnetto -11 1 26 6 -7 25 -37 -61 -26 31
Årets resultat -11 1 26 6 -7 25 -37 -61 -1 31
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 3 7 10 13 17 8 11 18
Omsättningstillgångar 110 127 148 142 168 175 136 209 310 306
Tillgångar 110 127 152 148 178 188 153 217 321 325
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 64 63 37 31 38 13 50 84 86
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
Kortfristiga skulder 57 62 89 111 147 150 140 167 236 177
Skulder och eget kapital 110 127 152 148 178 188 153 217 321 325
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 220 254 276 260 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 24 20 181 200 240 0 0 0 0 205
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 6 5 58 64 84 79 95 138 166 126
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 173 217 765 787 813 842 818 896 963 1 095
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 173 215 765 787 813 842 818 896 963 548
Personalkostnader per anställd (tkr) 30 25 239 264 324 299 350 422 428 189
Rörelseresultat, EBITDA -11 4 28 9 -4 29 -29 -60 -21 39
Nettoomsättningförändring -19,53% -71,90% -2,80% -3,20% -3,44% 2,93% -8,71% -6,96% -12,05% -%
Du Pont-modellen -10,00% 0,79% 16,45% 4,05% -3,93% 13,83% -24,18% -28,57% -8,10% 9,54%
Vinstmarginal -6,36% 0,47% 3,27% 0,76% -0,86% 3,09% -4,52% -6,92% -2,70% 2,83%
Bruttovinstmarginal 100,00% 92,56% 65,88% 64,80% 66,05% 65,32% 63,33% 65,40% 66,56% 68,40%
Rörelsekapital/omsättning 30,64% 30,23% 7,71% 3,94% 2,58% 2,97% -0,49% 4,69% 7,68% 11,78%
Soliditet 48,18% 50,39% 41,45% 25,00% 17,42% 20,21% 8,50% 23,04% 26,17% 26,46%
Kassalikviditet 192,98% 204,84% 148,31% 115,32% 102,04% 104,67% 85,71% 111,38% 122,88% 163,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...