Visa allt om Mats & Melvin AB
Visa allt om Mats & Melvin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 498 5 085 4 799 5 349 5 324 4 961 4 541 4 715 4 470 4 920
Övrig omsättning 406 82 119 68 138 256 9 - 7 2
Rörelseresultat (EBIT) 121 18 45 36 -74 199 -12 -24 -136 -390
Resultat efter finansnetto 118 17 45 -4 -106 172 -33 -40 -156 461
Årets resultat 118 17 45 -4 -106 172 -33 -40 -221 461
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 133 145 119 122 126 146 166 184 201 224
Omsättningstillgångar 721 651 702 642 570 621 630 608 600 860
Tillgångar 854 796 822 764 697 767 796 792 802 1 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 332 214 197 153 157 262 390 423 508 729
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 522 582 624 611 540 504 405 369 293 355
Skulder och eget kapital 854 796 822 764 697 767 796 792 802 1 084
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 230 304 240 113 185
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 648 517 536 356 422 131 103 140 378 642
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 217 162 183 117 151 119 142 13 222 285
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 904 5 167 4 918 5 417 5 462 5 217 4 550 4 715 4 477 4 922
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 749 2 543 2 400 2 675 2 662 2 481 1 514 1 572 1 490 984
Personalkostnader per anställd (tkr) 439 212 200 184 327 274 198 197 241 207
Rörelseresultat, EBITDA 133 18 45 40 -54 219 6 -6 -118 -372
Nettoomsättningförändring 8,12% 5,96% -10,28% 0,47% 7,32% 9,25% -3,69% 5,48% -9,15% -%
Du Pont-modellen 14,17% 2,26% 5,47% 4,71% -10,62% 25,95% -1,51% -3,03% -16,96% 44,19%
Vinstmarginal 2,20% 0,35% 0,94% 0,67% -1,39% 4,01% -0,26% -0,51% -3,04% 9,74%
Bruttovinstmarginal 22,83% 19,31% 17,61% 15,29% 17,54% 19,37% 20,66% 19,79% 21,66% 21,30%
Rörelsekapital/omsättning 3,62% 1,36% 1,63% 0,58% 0,56% 2,36% 4,95% 5,07% 6,87% 10,26%
Soliditet 38,88% 26,88% 23,97% 20,03% 22,53% 34,16% 48,99% 53,41% 63,34% 67,25%
Kassalikviditet 49,43% 45,02% 43,91% 37,81% 37,22% 44,05% 61,73% 50,68% 67,24% 120,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...