Visa allt om Stephan Olsen Åkeri AB
Visa allt om Stephan Olsen Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 268 2 152 3 963 3 129 2 868 2 582 3 699 7 800 7 307 3 297
Övrig omsättning - - 177 - 13 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -214 -259 363 381 292 -476 -90 573 152 223
Resultat efter finansnetto -259 -304 297 308 211 -344 -211 525 -34 136
Årets resultat -59 -14 4 43 211 -44 26 58 3 25
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 260 915 1 578 2 054 1 832 2 081 3 172 1 891 4 283 2 638
Omsättningstillgångar 122 519 586 325 271 831 410 1 087 637 521
Tillgångar 1 381 1 434 2 165 2 379 2 103 2 912 3 582 2 978 4 920 3 159
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 250 309 423 419 376 166 210 183 125 142
Obeskattade reserver 0 200 490 200 0 0 300 550 110 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 438 324 488 932 1 033 1 621 1 926 732 2 597 1 754
Kortfristiga skulder 694 601 764 827 694 1 125 1 146 1 512 2 088 1 113
Skulder och eget kapital 1 381 1 434 2 165 2 379 2 103 2 912 3 582 2 978 4 920 3 159
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 287 304 317 354 398 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 560 584 888 691 327 503 584 1 677 1 914 475
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 208 223 301 253 205 264 432 843 867 272
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 0 0 0 20
Omsättning 2 268 2 152 4 140 3 129 2 881 2 582 3 699 7 800 7 307 3 297
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 2 2 3 3 5 6 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 134 1 076 1 321 1 565 1 434 861 1 233 1 560 1 218 1 099
Personalkostnader per anställd (tkr) 450 437 412 493 402 348 447 600 557 365
Rörelseresultat, EBITDA -28 -107 586 590 498 -264 226 919 737 546
Nettoomsättningförändring 5,39% -45,70% 26,65% 9,10% 11,08% -30,20% -52,58% 6,75% 121,63% -%
Du Pont-modellen -15,50% -18,06% 16,81% 16,06% 14,31% -7,86% -2,46% 24,55% 3,11% 7,09%
Vinstmarginal -9,44% -12,04% 9,18% 12,21% 10,50% -8,87% -2,38% 9,37% 2,09% 6,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -25,22% -3,81% -4,49% -16,04% -14,75% -11,39% -19,90% -5,45% -19,86% -17,96%
Soliditet 18,10% 32,43% 36,22% 23,81% 17,88% 5,70% 11,89% 19,44% 4,15% 7,91%
Kassalikviditet 17,58% 86,36% 76,70% 39,30% 39,05% 73,87% 35,78% 71,89% 30,51% 46,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...