Visa allt om Net Flight Resebyrå AB
Visa allt om Net Flight Resebyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 11 1 518 3 350 3 508 4 471 4 562 7 711 8 247 8 219 6 130
Övrig omsättning - - - - - - - 6 - -
Rörelseresultat (EBIT) -56 -48 -16 -19 11 0 13 17 24 -2
Resultat efter finansnetto -56 -49 -25 -11 11 0 16 17 20 -1
Årets resultat -56 -49 -25 -11 8 0 12 13 14 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 7 18 5
Omsättningstillgångar 0 65 254 335 279 223 273 450 355 561
Tillgångar 0 65 254 335 279 223 273 457 372 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 0 56 105 131 141 134 133 121 108 93
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 130 95 11 27 68 7 26 18
Kortfristiga skulder 0 9 18 111 127 63 72 329 238 455
Skulder och eget kapital 0 65 254 335 279 223 273 457 372 566
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 1 518 3 350 3 508 4 471 4 562 7 711 8 253 8 219 6 130
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 1 518 3 350 3 508 4 471 4 562 7 711 8 247 8 219 6 130
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 4 11 21 15 31 24 61 27
Rörelseresultat, EBITDA -56 -48 -16 -19 11 0 20 28 33 0
Nettoomsättningförändring -99,28% -54,69% -4,50% -21,54% -1,99% -40,84% -6,50% 0,34% 34,08% -%
Du Pont-modellen -% -70,77% -6,30% -2,99% 3,94% 0,00% 5,86% 4,16% 6,45% 0,00%
Vinstmarginal -509,09% -3,03% -0,48% -0,29% 0,25% 0,00% 0,21% 0,23% 0,29% 0,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,00% 3,69% 7,04% 6,39% 3,40% 3,51% 2,61% 1,47% 1,42% 1,73%
Soliditet -% 86,15% 41,34% 39,10% 50,54% 60,09% 48,72% 26,48% 29,03% 16,43%
Kassalikviditet -% 722,22% 1 411,11% 301,80% 219,69% 353,97% 379,17% 136,78% 139,08% 123,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...