Visa allt om Malmö Truckcenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 321 887 5 392 3 986 3 221 261 0 0 161 717
Övrig omsättning - 636 - - - 60 - - 260 -
Rörelseresultat (EBIT) -127 -123 -1 329 147 -200 -324 -115 -50 -79 -114
Resultat efter finansnetto -138 -179 -1 497 14 -269 -343 -114 -55 -91 -157
Årets resultat -138 -179 -1 497 14 -269 -343 -114 -55 -91 -157
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 554 2 438 4 183 1 940 686 0 0 0 2 915
Omsättningstillgångar 13 82 335 519 748 270 53 161 465 711
Tillgångar 31 636 2 773 4 702 2 688 956 53 161 465 3 626
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -747 -609 -430 337 323 202 35 149 204 295
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 130 2 036 2 756 1 241 401 0 0 0 401
Kortfristiga skulder 779 1 115 1 167 1 609 1 124 353 18 11 261 2 930
Skulder och eget kapital 31 636 2 773 4 702 2 688 956 53 161 465 3 626
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04 2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 138 663 1 062 1 094 741 275 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 53 221 299 275 262 99 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 321 1 523 5 392 3 986 3 221 321 0 0 421 717
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 2 2 1 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 161 444 1 797 1 993 1 611 261 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 96 442 456 708 560 34 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 55 222 -44 552 -14 -251 -115 -50 -79 131
Nettoomsättningförändring -63,81% -83,55% 35,27% 23,75% 1 134,10% -% -% -100,00% -77,55% -%
Du Pont-modellen -406,45% -19,34% -47,93% 3,13% -7,40% -33,89% -% -% -16,77% -3,12%
Vinstmarginal -39,25% -13,87% -24,65% 3,69% -6,18% -124,14% -% -% -48,45% -15,76%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -5,59% 51,60%
Rörelsekapital/omsättning -238,63% -116,46% -15,43% -27,35% -11,67% -31,80% -% -% 126,71% -309,48%
Soliditet -2 409,68% -95,75% -15,51% 7,17% 12,02% 21,13% 66,04% 92,55% 43,87% 8,14%
Kassalikviditet 1,67% 7,35% 28,71% 32,26% 66,55% 76,49% 294,44% 1 463,64% 178,16% 24,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...