Visa allt om Netcompetence Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2005-12
Nettoomsättning 22 789 21 313 15 815 12 130 10 399 8 841 7 731 7 621 6 835 6 631
Övrig omsättning 328 34 132 - - - - 71 217 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 825 3 958 1 823 522 727 783 692 338 -1 376 749
Resultat efter finansnetto 3 085 3 966 1 871 537 738 751 704 224 -862 754
Årets resultat 2 471 2 279 1 071 270 344 385 625 224 -838 541
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 59 31 54 2 178 1 917 137 119 131 146
Omsättningstillgångar 17 718 14 339 10 840 6 485 5 576 4 616 4 319 3 663 4 008 3 898
Tillgångar 17 751 14 398 10 871 6 539 7 754 6 533 4 455 3 781 4 139 4 045
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 248 2 777 1 498 427 2 107 1 762 1 377 752 529 1 504
Obeskattade reserver 2 068 2 112 1 097 617 468 248 44 0 0 85
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0
Kortfristiga skulder 10 435 9 509 8 276 5 495 5 179 4 522 3 034 3 030 3 483 2 456
Skulder och eget kapital 17 751 14 398 10 871 6 539 7 754 6 533 4 455 3 781 4 139 4 045
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 838 714 2 464 88 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 222 6 462 5 897 5 358 4 595 2 989 2 384 601 3 574 2 247
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 147 2 517 2 215 2 018 1 630 1 411 1 115 1 097 1 394 818
Utdelning till aktieägare 2 000 0 1 000 1 950 0 0 0 0 0 65
Omsättning 23 117 21 347 15 947 12 130 10 399 8 841 7 731 7 692 7 052 6 631
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 11 13 13 10 9 9 11 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 753 1 639 1 438 933 800 884 859 847 621 829
Personalkostnader per anställd (tkr) 901 716 761 585 494 548 493 488 477 463
Rörelseresultat, EBITDA 2 851 3 984 1 846 547 755 802 711 360 -1 356 788
Nettoomsättningförändring 6,93% 34,76% 30,38% 16,65% 17,62% 14,36% 1,44% 11,50% -% -%
Du Pont-modellen 17,48% 27,57% 17,23% 8,81% 11,65% 12,18% 15,85% 9,49% -20,34% 18,79%
Vinstmarginal 13,62% 18,63% 11,84% 4,75% 8,68% 9,00% 9,13% 4,71% -12,32% 11,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,96% 22,66% 16,21% 8,16% 3,82% 1,06% 16,62% 8,31% 7,68% 21,75%
Soliditet 38,65% 30,73% 21,65% 13,48% 31,62% 29,77% 31,64% 19,89% 12,78% 38,69%
Kassalikviditet 169,79% 150,79% 130,98% 118,02% 107,67% 102,08% 138,10% 111,42% 104,59% 158,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...