Visa allt om Bilreservdelsdepån Invest i Strängnäs Aktiebolag
Visa allt om Bilreservdelsdepån Invest i Strängnäs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - 21 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -4 -1 0 -3 -3 21 -6 -4 -5
Resultat efter finansnetto -4 -4 -1 0 -3 -3 2 701 -6 -4 -5
Årets resultat -4 -4 -1 0 -3 -3 2 701 -6 -4 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 159 159 158 656 632 632 2 731 30 30 30
Tillgångar 159 159 158 656 632 632 2 731 30 30 30
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 145 149 600 559 562 2 665 -36 -1 935 -1 930
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 905 1 905
Kortfristiga skulder 18 14 9 58 74 70 66 66 60 56
Skulder och eget kapital 159 159 158 656 632 632 2 731 30 30 30
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 450 0 0 2 100 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -4 -1 0 -3 -3 21 -6 -4 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 88,68% 91,19% 94,30% 91,46% 88,45% 88,92% 97,58% -120,00% -6 450,00% -6 433,33%
Kassalikviditet 883,33% 1 135,71% 1 755,56% 1 131,03% 854,05% 902,86% 4 137,88% 45,45% 50,00% 53,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...