Visa allt om Content Provider Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 16 10 14 22 13 13 13 45 29 36
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -5 1 19 0 0 2 18 16 17
Resultat efter finansnetto -49 -5 -1 -3 -110 11 -180 -280 -2 249 0
Årets resultat -49 -5 -1 -3 -110 11 -180 -280 -2 249 0
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 67 67 67 67 2 088
Omsättningstillgångar 188 237 244 339 652 997 1 429 1 887 2 133 2 359
Tillgångar 188 237 244 339 652 1 064 1 496 1 954 2 200 4 447
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 91 62 67 68 71 181 170 125 295 294
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 83 160 160 254 554 854 1 287 1 768 1 845 4 094
Kortfristiga skulder 14 14 16 17 27 28 40 62 61 59
Skulder och eget kapital 188 237 244 339 652 1 064 1 496 1 954 2 200 4 447
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 10 14 22 13 13 13 45 29 36
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 -5 1 19 0 0 2 18 16 17
Nettoomsättningförändring 60,00% -28,57% -36,36% 69,23% 0,00% 0,00% -71,11% 55,17% -19,44% -%
Du Pont-modellen 0,53% -2,11% 0,41% 5,60% -10,28% 7,05% -4,68% -8,34% -97,09% 2,16%
Vinstmarginal 6,25% -50,00% 7,14% 86,36% -515,38% 576,92% -538,46% -362,22% -7 365,52% 266,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 087,50% 2 230,00% 1 628,57% 1 463,64% 4 807,69% 7 453,85% 10 684,62% 4 055,56% 7 144,83% 6 388,89%
Soliditet 48,40% 26,16% 27,46% 20,06% 10,89% 17,01% 11,36% 6,40% 13,41% 6,61%
Kassalikviditet 1 342,86% 1 692,86% 1 525,00% 1 994,12% 2 414,81% 3 560,71% 3 572,50% 3 043,55% 3 496,72% 3 998,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...