Visa allt om Avfallshanteringssystem i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 5 444 387 414 450 439 482
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -6 -1 0 10 -30 -24 7 4 -9
Resultat efter finansnetto -4 -5 -1 1 11 -30 -24 11 8 -7
Årets resultat -4 -5 -1 1 11 -30 -24 10 6 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 66 70 79 81 89 150 201 154 177 214
Tillgångar 66 70 79 81 89 150 201 154 177 214
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 65 70 75 75 75 64 94 118 108 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 4 5 14 86 107 35 69 112
Skulder och eget kapital 66 70 79 81 89 150 201 154 177 214
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 5 444 387 414 450 439 482
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -6 -1 0 10 -30 -24 7 4 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -98,87% 14,73% -6,52% -8,00% 2,51% -8,92% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 1,23% 12,36% -20,00% -11,94% 7,14% 4,52% -3,27%
Vinstmarginal -% -% -% 20,00% 2,48% -7,75% -5,80% 2,44% 1,82% -1,45%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 1 520,00% 16,89% 16,54% 22,71% 26,44% 24,60% 21,16%
Soliditet 98,48% 100,00% 94,94% 92,59% 84,27% 42,67% 46,77% 76,62% 61,02% 47,66%
Kassalikviditet -% -% 1 975,00% 1 620,00% 635,71% 174,42% 187,85% 440,00% 256,52% 191,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...