Visa allt om Avfallshanteringssystem i Sverige AB
Visa allt om Avfallshanteringssystem i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 5 444 387 414 450 439
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -4 -6 -1 0 10 -30 -24 7 4
Resultat efter finansnetto -2 -4 -5 -1 1 11 -30 -24 11 8
Årets resultat -2 -4 -5 -1 1 11 -30 -24 10 6
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 64 66 70 79 81 89 150 201 154 177
Tillgångar 64 66 70 79 81 89 150 201 154 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 65 70 75 75 75 64 94 118 108
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 4 5 14 86 107 35 69
Skulder och eget kapital 64 66 70 79 81 89 150 201 154 177
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 5 444 387 414 450 439
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -4 -6 -1 0 10 -30 -24 7 4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -98,87% 14,73% -6,52% -8,00% 2,51% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 1,23% 12,36% -20,00% -11,94% 7,14% 4,52%
Vinstmarginal -% -% -% -% 20,00% 2,48% -7,75% -5,80% 2,44% 1,82%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 1 520,00% 16,89% 16,54% 22,71% 26,44% 24,60%
Soliditet 100,00% 98,48% 100,00% 94,94% 92,59% 84,27% 42,67% 46,77% 76,62% 61,02%
Kassalikviditet -% -% -% 1 975,00% 1 620,00% 635,71% 174,42% 187,85% 440,00% 256,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...