Visa allt om Göteborgs Ventilation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 330 282 481 494 212 790 296 0 100 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 4 32 80 15 -95 183 -18 49 -24
Resultat efter finansnetto 22 4 32 80 15 -95 183 -155 50 -24
Årets resultat 17 3 28 80 15 -95 183 -155 50 -24
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 14 34
Omsättningstillgångar 222 217 308 291 133 442 557 125 258 157
Tillgångar 222 217 308 291 133 442 557 125 271 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 93 130 152 73 57 178 -5 150 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 111 124 178 138 60 385 378 130 121 91
Skulder och eget kapital 222 217 308 291 133 442 557 125 271 191
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 50 27 49 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 14 6 13 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 40 50 0 0 26 0 0 0
Omsättning 330 282 481 494 212 790 296 0 100 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 330 282 481 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 94 56 104 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 22 4 32 80 15 -95 183 -4 69 -4
Nettoomsättningförändring 17,02% -41,37% -2,63% 133,02% -73,16% 166,89% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen 9,91% 1,84% 10,39% 27,49% 11,28% -21,49% 32,85% -% 18,45% -%
Vinstmarginal 6,67% 1,42% 6,65% 16,19% 7,08% -12,03% 61,82% -% 50,00% -%
Bruttovinstmarginal 36,36% 26,95% 33,06% 44,53% 8,96% 2,78% 85,14% -% 80,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 33,64% 32,98% 27,03% 30,97% 34,43% 7,22% 60,47% -% 137,00% -%
Soliditet 49,55% 42,86% 42,21% 52,23% 54,89% 12,90% 31,96% -4,00% 55,35% 52,36%
Kassalikviditet 172,97% 175,00% 173,03% 210,87% 221,67% 114,81% 147,35% 96,15% 213,22% 172,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...