Visa allt om Göteborgs Ventilation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 282 481 494 212 790 296 0 100 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 32 80 15 -95 183 -18 49 -24 -25
Resultat efter finansnetto 4 32 80 15 -95 183 -155 50 -24 -26
Årets resultat 3 28 80 15 -95 183 -155 50 -24 -26
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 14 34 54
Omsättningstillgångar 217 308 291 133 442 557 125 258 157 163
Tillgångar 217 308 291 133 442 557 125 271 191 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 93 130 152 73 57 178 -5 150 100 124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 124 178 138 60 385 378 130 121 91 94
Skulder och eget kapital 217 308 291 133 442 557 125 271 191 218
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 27 49 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 40 50 0 0 26 0 0 0 0
Omsättning 282 481 494 212 790 296 0 100 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 282 481 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 56 104 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 4 32 80 15 -95 183 -4 69 -4 -5
Nettoomsättningförändring -41,37% -2,63% 133,02% -73,16% 166,89% -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen 1,84% 10,39% 27,49% 11,28% -21,49% 32,85% -% 18,45% -% -%
Vinstmarginal 1,42% 6,65% 16,19% 7,08% -12,03% 61,82% -% 50,00% -% -%
Bruttovinstmarginal 26,95% 33,06% 44,53% 8,96% 2,78% 85,14% -% 80,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 32,98% 27,03% 30,97% 34,43% 7,22% 60,47% -% 137,00% -% -%
Soliditet 42,86% 42,21% 52,23% 54,89% 12,90% 31,96% -4,00% 55,35% 52,36% 56,88%
Kassalikviditet 175,00% 173,03% 210,87% 221,67% 114,81% 147,35% 96,15% 213,22% 172,53% 173,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...