Visa allt om Mäss-Card AB
Visa allt om Mäss-Card AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 414 259 459 540 981 854 1 050 1 003 1 071 1 088
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -80 -45 -92 30 -126 19 -90 -33 -90
Resultat efter finansnetto 194 -73 -7 -15 25 -118 73 -131 45 31
Årets resultat 172 -73 -7 30 -20 -118 69 -65 59 40
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 120 120 120 120 123 143 164 226 304 371
Omsättningstillgångar 609 360 368 522 577 631 783 640 717 663
Tillgångar 729 480 488 642 700 774 948 866 1 020 1 034
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 517 345 419 576 545 565 683 613 678 619
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 66 90
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 13 49
Kortfristiga skulder 211 135 70 66 154 208 264 252 263 276
Skulder och eget kapital 729 480 488 642 700 774 948 866 1 020 1 034
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 209 136 148 275 234
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 120 105 0 51 77 16 19 19 21 23
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 12 11 0 7 8 23 23 48 75 67
Utdelning till aktieägare 160 0 0 150 0 0 0 0 0 0
Omsättning 414 259 459 540 981 854 1 050 1 003 1 071 1 088
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 414 259 459 540 981 854 1 050 1 003 1 071 1 088
Personalkostnader per anställd (tkr) 140 120 3 64 97 273 194 229 393 342
Rörelseresultat, EBITDA -8 -80 -45 -89 50 -104 81 -12 45 -23
Nettoomsättningförändring 59,85% -43,57% -15,00% -44,95% 14,87% -18,67% 4,69% -6,35% -1,56% -%
Du Pont-modellen 26,61% -15,21% -1,64% -2,49% 4,29% -14,86% 11,39% -10,39% 4,80% 3,48%
Vinstmarginal 46,86% -28,19% -1,74% -2,96% 3,06% -13,47% 10,29% -8,97% 4,58% 3,31%
Bruttovinstmarginal 79,23% 76,83% 41,83% 58,33% 75,03% 75,18% 95,81% 96,41% 96,55% 92,37%
Rörelsekapital/omsättning 96,14% 86,87% 64,92% 84,44% 43,12% 49,53% 49,43% 38,68% 42,39% 35,57%
Soliditet 70,92% 71,88% 85,86% 89,72% 77,86% 73,00% 72,05% 70,79% 71,13% 66,13%
Kassalikviditet 261,14% 223,70% 442,86% 703,03% 335,71% 274,52% 289,39% 246,03% 264,64% 232,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...