Visa allt om Golfalternativet i Bro AB
Visa allt om Golfalternativet i Bro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 650 3 690 3 765 3 736 3 413 3 326 3 630 3 606 4 047 4 319
Övrig omsättning 59 98 283 184 16 7 107 - 7 70
Rörelseresultat (EBIT) -83 20 277 116 57 -139 -87 -198 -199 -439
Resultat efter finansnetto -86 14 276 124 63 -142 -97 -195 -188 -432
Årets resultat -42 -2 233 124 63 -144 -97 -196 53 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 597 842 813 789 830 880 1 054 1 316 1 698 1 733
Omsättningstillgångar 820 922 1 057 795 586 472 675 302 368 481
Tillgångar 1 417 1 764 1 870 1 584 1 416 1 352 1 729 1 618 2 066 2 214
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 152 1 231 1 233 1 000 876 813 957 1 055 1 250 1 198
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 114 0 0 0 0 0 116 179 0
Kortfristiga skulder 266 419 637 584 539 538 772 448 637 742
Skulder och eget kapital 1 417 1 764 1 870 1 584 1 416 1 352 1 729 1 618 2 066 2 214
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 576 552 294 420 528
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 205 1 195 1 161 961 487 652 582 831 942
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 377 379 359 302 331 345 302 443 505
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 709 3 788 4 048 3 920 3 429 3 333 3 737 3 606 4 054 4 389
Nyckeltal
Antal anställda 0 4 4 4 4 4 5 4 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 923 941 934 853 832 726 902 809 720
Personalkostnader per anställd (tkr) - 400 402 391 323 352 318 303 351 344
Rörelseresultat, EBITDA 129 167 371 220 221 35 203 196 159 13
Nettoomsättningförändring -1,08% -1,99% 0,78% 9,46% 2,62% -8,37% 0,67% -10,90% -6,30% -%
Du Pont-modellen -5,79% 1,19% 14,92% 7,89% 4,52% -10,21% -4,92% -11,43% -8,86% -19,51%
Vinstmarginal -2,25% 0,57% 7,41% 3,35% 1,88% -4,15% -2,34% -5,13% -4,52% -10,00%
Bruttovinstmarginal 92,25% 90,41% 87,81% 88,30% 89,51% 88,79% 89,28% 85,77% 89,15% 90,72%
Rörelsekapital/omsättning 15,18% 13,63% 11,16% 5,65% 1,38% -1,98% -2,67% -4,05% -6,65% -6,04%
Soliditet 81,30% 69,78% 65,94% 63,13% 61,86% 60,13% 55,35% 65,20% 60,50% 63,09%
Kassalikviditet 307,14% 219,33% 165,46% 135,62% 108,16% 87,17% 87,05% 66,74% 57,30% 64,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...