Visa allt om T2C Network AB
Visa allt om T2C Network AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 2 105 34 120 138 397 494
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 1 0 0 10 14
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 100 100 100 426 535 443 410 330 276 349
Tillgångar 100 100 100 426 535 443 410 330 276 349
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188
Kortfristiga skulder 0 0 0 326 435 343 310 230 176 62
Skulder och eget kapital 100 100 100 426 535 443 410 330 276 349
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 2 105 34 120 138 397 494
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 1 0 0 10 41
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -98,10% 208,82% -71,67% -13,04% -65,24% -19,64% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 3,99% 4,87%
Vinstmarginal -% -% -% 0,00% 0,00% 5,88% 0,00% 0,00% 2,77% 3,44%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 42,86% 64,71% 69,17% 36,23% 34,76% 20,65%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 5 000,00% 95,24% 294,12% 83,33% 72,46% 25,19% 58,10%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 23,47% 18,69% 22,57% 24,39% 30,30% 36,23% 28,65%
Kassalikviditet -% -% -% 130,67% 122,99% 129,15% 132,26% 143,48% 100,57% 172,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...