Visa allt om BBC Ögonhälsan Aktiebolag
Visa allt om BBC Ögonhälsan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 903 1 879 2 832 5 570 6 082 6 052 6 091 5 738 5 171 4 790
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 705 437 1 476 1 706 1 703 1 433 1 408 - 829 712
Resultat efter finansnetto 764 453 1 580 1 780 1 740 1 440 1 500 - 870 736
Årets resultat 749 343 1 228 983 986 1 009 998 - 890 604
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 850 713 475 589 789 539 0 705 711 728
Omsättningstillgångar 5 488 5 110 5 978 4 675 3 510 3 388 3 225 2 192 2 453 1 857
Tillgångar 6 338 5 824 6 454 5 264 4 298 3 926 3 225 2 897 3 164 2 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 483 733 1 591 1 363 1 379 1 393 1 284 1 085 1 017 1 117
Obeskattade reserver 840 1 040 1 040 1 040 600 200 132 168 168 537
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 015 4 050 3 823 2 861 2 319 2 333 1 809 1 644 1 978 931
Skulder och eget kapital 6 338 5 824 6 454 5 264 4 298 3 926 3 225 2 897 3 164 2 585
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 840 - 0 0 550 600 600 570 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 720 0 770 708 672 141 132 132 134 137
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 415 505 490 476 468 444 476 460 222 188
Utdelning till aktieägare 1 000 0 1 200 1 000 1 000 0 900 800 800 900
Omsättning 1 903 1 879 2 832 5 570 6 082 6 052 6 091 5 738 5 171 4 790
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 952 940 1 416 2 785 3 041 3 026 3 046 2 869 2 586 2 395
Personalkostnader per anställd (tkr) 569 675 633 594 580 587 608 597 606 601
Rörelseresultat, EBITDA 705 437 1 476 1 706 1 703 1 433 1 411 - 836 755
Nettoomsättningförändring 1,28% -33,65% -49,16% -8,42% 0,50% -0,64% 6,15% 10,96% 7,95% -%
Du Pont-modellen 12,07% 8,05% 24,48% 33,83% 40,48% 36,68% 46,51% -% 27,50% 29,17%
Vinstmarginal 40,20% 24,96% 55,79% 31,97% 28,61% 23,79% 24,63% -% 16,82% 15,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 77,40% 56,41% 76,09% 32,57% 19,58% 17,43% 23,25% 9,55% 9,19% 19,33%
Soliditet 33,74% 26,51% 37,22% 40,45% 42,37% 39,24% 42,83% 41,63% 35,97% 58,17%
Kassalikviditet 136,69% 126,17% 156,37% 163,40% 151,36% 145,22% 178,28% 133,33% 124,01% 199,46%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...