Visa allt om M. Hambraeus Konsult AB
Visa allt om M. Hambraeus Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 842 463 328 240 562 438 1 531 1 373 835 1 049
Övrig omsättning - - - - - - - - 19 -
Rörelseresultat (EBIT) 109 -61 -65 -46 162 -340 379 -58 90 30
Resultat efter finansnetto 106 -66 -66 -28 173 -343 349 -50 75 28
Årets resultat 67 -66 -66 -28 173 -252 183 -24 28 17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 41 46 48 65 70 78 86 56 73
Omsättningstillgångar 109 185 9 167 36 152 434 238 174 277
Tillgångar 150 226 54 215 102 221 512 324 230 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -51 -119 -53 13 41 -131 241 58 82 54
Obeskattade reserver 23 0 0 0 0 0 90 0 26 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 178 345 107 201 61 353 181 266 123 296
Skulder och eget kapital 150 226 54 215 102 221 512 324 230 350
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 449 738 984 445 619
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 364 306 222 90 190 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 114 96 77 39 75 151 246 316 148 198
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0
Omsättning 842 463 328 240 562 438 1 531 1 373 854 1 049
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 842 463 328 240 562 438 1 531 1 373 835 1 049
Personalkostnader per anställd (tkr) - 408 306 144 273 641 1 013 1 281 651 879
Rörelseresultat, EBITDA 109 -56 -63 -43 166 -332 387 -46 95 41
Nettoomsättningförändring 81,86% 41,16% 36,67% -57,30% 28,31% -71,39% 11,51% 64,43% -20,40% -%
Du Pont-modellen 86,67% -25,22% -107,41% -12,09% 173,53% -153,85% 74,61% -14,51% 39,57% 11,14%
Vinstmarginal 15,44% -12,31% -17,68% -10,83% 31,49% -77,63% 24,95% -3,42% 10,90% 3,72%
Bruttovinstmarginal 71,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,19% -34,56% -29,88% -14,17% -4,45% -45,89% 16,53% -2,04% 6,11% -1,81%
Soliditet -22,04% -52,65% -98,15% 6,05% 40,20% -59,28% 59,73% 17,90% 43,79% 15,43%
Kassalikviditet 61,24% 53,62% 8,41% 83,08% 59,02% 43,06% 239,78% 89,47% 141,46% 93,58%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...