Visa allt om TATAG AB
Visa allt om TATAG AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 618 683 263 675 - 439 365 395 501 312
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 215 -13 9 52 -33 -4 -7 -20 29
Resultat efter finansnetto -21 206 -16 5 50 -35 -1 -112 -20 120
Årets resultat 22 122 -16 4 50 -35 -1 -112 -20 112
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 23 23 26 17 19 40 65 197 210
Omsättningstillgångar 251 269 66 125 140 60 36 48 122 109
Tillgångar 269 292 89 151 157 79 76 113 319 319
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 124 182 60 76 72 22 57 58 169 189
Obeskattade reserver 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 145 59 29 75 85 57 19 55 149 130
Skulder och eget kapital 269 292 89 151 157 79 76 113 319 319
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 195 128 194 246 87
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 218 126 115 298 159 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 68 40 36 94 54 61 40 61 75 26
Utdelning till aktieägare 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 618 683 263 675 - 439 365 395 501 312
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 309 342 132 338 - 220 365 395 501 312
Personalkostnader per anställd (tkr) 143 85 76 198 109 128 171 251 347 127
Rörelseresultat, EBITDA -18 215 -13 9 52 -12 23 20 -7 67
Nettoomsättningförändring -9,52% 159,70% -61,04% -% -100,00% 20,27% -7,59% -21,16% 60,58% -%
Du Pont-modellen -6,32% 73,97% -14,61% 5,96% -% -41,77% -1,32% -6,19% -6,27% 37,62%
Vinstmarginal -2,75% 31,63% -4,94% 1,33% -% -7,52% -0,27% -1,77% -3,99% 38,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 74,72% 87,67% 90,13% 85,43% 87,18%
Rörelsekapital/omsättning 17,15% 30,75% 14,07% 7,41% -% 0,68% 4,66% -1,77% -5,39% -6,73%
Soliditet 46,10% 75,95% 67,42% 50,33% 45,86% 27,85% 75,00% 51,33% 52,98% 59,25%
Kassalikviditet 173,10% 455,93% 227,59% 166,67% 164,71% 105,26% 189,47% 87,27% 81,88% 83,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...