Visa allt om Cirkus Brazil Jack Trolle Rhodin Aktiebolag
Visa allt om Cirkus Brazil Jack Trolle Rhodin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 672 11 143 10 908 10 591 10 032 10 393 8 577 8 391 8 035 7 365
Övrig omsättning 193 193 - 10 - - - 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) -322 -322 -225 61 -86 678 474 -198 60 -117
Resultat efter finansnetto -390 -398 -290 -4 -140 626 406 -311 -26 -133
Årets resultat -390 -398 44 7 7 101 382 -311 -26 -133
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 279 1 327 1 522 1 469 1 564 1 237 1 107 1 209 1 404 628
Omsättningstillgångar 107 140 175 233 102 670 238 50 52 88
Tillgångar 1 386 1 468 1 697 1 702 1 665 1 907 1 345 1 259 1 457 716
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 136 76 474 430 423 416 416 34 101 102
Obeskattade reserver 0 0 0 350 364 514 24 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 694 532 479 512 662 828 981 246
Kortfristiga skulder 1 250 1 392 529 390 400 466 243 397 376 369
Skulder och eget kapital 1 386 1 468 1 697 1 702 1 665 1 907 1 345 1 259 1 457 716
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 480 480 520 430 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 704 768 735 740 860 216 6 3 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 821 781 784 695 746 734 227 177 151 94
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 865 11 336 10 908 10 601 10 032 10 393 8 577 8 394 8 035 7 365
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 557 3 714 3 636 3 530 3 344 5 197 4 289 4 196 4 018 3 683
Personalkostnader per anställd (tkr) 696 727 619 613 637 663 396 419 351 290
Rörelseresultat, EBITDA -123 -112 -18 232 75 798 610 7 241 1
Nettoomsättningförändring -4,23% 2,15% 2,99% 5,57% -3,47% 21,17% 2,22% 4,43% 9,10% -%
Du Pont-modellen -23,23% -21,93% -13,26% 3,58% -5,17% 35,55% 35,24% -15,73% 4,12% -16,34%
Vinstmarginal -3,02% -2,89% -2,06% 0,58% -0,86% 6,52% 5,53% -2,36% 0,75% -1,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -10,71% -11,24% -3,25% -1,48% -2,97% 1,96% -0,06% -4,14% -4,03% -3,82%
Soliditet 9,81% 5,18% 27,93% 40,42% 41,52% 41,68% 32,24% 2,70% 6,93% 14,25%
Kassalikviditet 8,56% 10,06% 33,08% 59,74% 25,50% 143,78% 93,00% 8,82% 13,83% 23,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...