Visa allt om VBS Bowling AB
Visa allt om VBS Bowling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 39 436 42 361 46 992 37 211 28 883 53 264 46 990 53 494 52 138 56 286
Övrig omsättning 1 105 564 445 1 021 654 1 595 2 831 1 534 1 554 2 534
Rörelseresultat (EBIT) 1 023 -951 1 198 328 -2 888 -77 1 804 1 219 3 560 3 312
Resultat efter finansnetto 918 -1 162 3 523 241 -3 033 -137 1 931 1 026 2 987 3 366
Årets resultat 600 -1 162 3 523 241 -3 033 -137 1 810 536 1 859 2 389
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 757 802 1 517 2 289 4 769 5 088 3 447 1 794 1 932 1 920
Omsättningstillgångar 16 168 14 749 15 427 13 031 13 902 15 284 17 287 16 026 20 058 17 497
Tillgångar 16 925 15 551 16 944 15 320 18 672 20 372 20 735 17 820 21 990 19 417
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 713 5 113 9 475 5 951 5 710 8 743 8 812 7 001 7 366 5 507
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 550 300 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 904 1 267 0 300 0 0 0 0 27 73
Kortfristiga skulder 5 309 9 172 7 469 9 069 12 961 11 629 11 923 10 268 14 297 13 835
Skulder och eget kapital 16 925 15 551 16 944 15 320 18 672 20 372 20 735 17 820 21 990 19 417
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 854 779 737 849 708
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 549 5 102 4 792 5 354 6 498 5 576 6 049 6 276 6 121 5 596
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 681 1 903 1 788 2 116 2 643 2 584 2 724 2 835 2 860 2 535
Utdelning till aktieägare 0 0 3 200 0 0 0 0 0 900 0
Omsättning 40 541 42 925 47 437 38 232 29 537 54 859 49 821 55 028 53 692 58 820
Nyckeltal
Antal anställda 12 13 12 11 15 16 18 20 20 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 286 3 259 3 916 3 383 1 926 3 329 2 611 2 675 2 607 2 962
Personalkostnader per anställd (tkr) 558 573 587 724 641 603 570 524 516 497
Rörelseresultat, EBITDA 1 448 -485 1 438 525 -2 717 46 1 868 1 349 3 818 3 595
Nettoomsättningförändring -6,90% -9,85% 26,29% 28,83% -45,77% 13,35% -12,16% 2,60% -7,37% -%
Du Pont-modellen 6,23% -5,95% 22,20% 4,35% -13,80% 0,73% 10,46% 7,32% 16,28% 18,41%
Vinstmarginal 2,67% -2,18% 8,00% 1,79% -8,92% 0,28% 4,62% 2,44% 6,86% 6,35%
Bruttovinstmarginal 29,04% 32,99% 35,91% 29,34% 43,07% 32,37% 33,09% 40,09% 35,01% 32,94%
Rörelsekapital/omsättning 27,54% 13,17% 16,93% 10,65% 3,26% 6,86% 11,42% 10,76% 11,05% 6,51%
Soliditet 33,75% 32,88% 55,92% 38,84% 30,58% 42,92% 42,50% 41,51% 34,48% 28,36%
Kassalikviditet 105,31% 54,33% 89,74% 45,69% 47,79% 53,99% 64,98% 75,72% 64,71% 63,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...