Visa allt om Aktiebolaget Kullens Ägg
Visa allt om Aktiebolaget Kullens Ägg

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 230 3 814 5 447 4 476 4 427 3 929 4 118 4 655 3 399 3 045
Övrig omsättning - - 5 73 87 202 154 157 164 179
Rörelseresultat (EBIT) 210 59 932 461 385 324 596 584 284 60
Resultat efter finansnetto 107 -49 846 391 321 212 468 488 160 -60
Årets resultat 88 54 519 218 268 146 139 239 226 35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 141 1 323 1 479 1 614 1 547 1 606 1 736 1 865 2 221 2 309
Omsättningstillgångar 4 952 4 718 4 742 4 229 3 521 3 050 2 585 1 891 1 573 710
Tillgångar 6 094 6 041 6 221 5 843 5 068 4 656 4 320 3 756 3 794 3 019
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 025 1 937 1 882 1 364 1 145 877 731 617 378 152
Obeskattade reserver 639 646 766 585 487 525 510 230 66 132
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 123 3 148 3 202 3 146 3 023 2 921 2 797 2 697 2 717 2 602
Kortfristiga skulder 307 310 371 748 413 333 282 211 632 133
Skulder och eget kapital 6 094 6 041 6 221 5 843 5 068 4 656 4 320 3 756 3 794 3 019
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 360 360 360 371 238
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 408 360 360 360 360 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 171 158 158 158 156 158 163 166 156 110
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0
Omsättning 4 230 3 814 5 452 4 549 4 514 4 131 4 272 4 812 3 563 3 224
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 115 1 907 2 724 2 238 2 214 1 965 2 059 2 328 1 700 1 523
Personalkostnader per anställd (tkr) 297 266 260 261 260 260 262 265 266 176
Rörelseresultat, EBITDA 384 239 1 093 596 512 449 745 734 434 225
Nettoomsättningförändring 10,91% -29,98% 21,69% 1,11% 12,67% -4,59% -11,54% 36,95% 11,63% -%
Du Pont-modellen 3,82% 1,49% 15,70% 9,07% 9,00% 7,54% 14,26% 16,85% 8,07% 2,58%
Vinstmarginal 5,51% 2,36% 17,94% 11,84% 10,30% 8,93% 14,96% 13,60% 9,00% 2,56%
Bruttovinstmarginal 43,90% 44,39% 51,29% 44,50% 42,24% 41,38% 47,62% 44,64% 49,01% 43,74%
Rörelsekapital/omsättning 109,81% 115,57% 80,25% 77,77% 70,21% 69,15% 55,93% 36,09% 27,68% 18,95%
Soliditet 41,41% 40,41% 39,86% 30,72% 29,67% 27,15% 25,62% 20,84% 11,22% 8,18%
Kassalikviditet 1 422,80% 1 400,65% 1 266,31% 504,81% 793,46% 838,14% 891,84% 895,26% 188,61% 322,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...