Visa allt om Bolander & Co Förvaltning AB
Visa allt om Bolander & Co Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -14 -8 -11 -10 -5 -25 -55 -121 -30
Resultat efter finansnetto 5 987 14 986 6 089 1 638 1 389 1 794 774 1 966 1 392 3 973
Årets resultat 5 987 14 986 6 089 3 038 1 389 1 794 774 1 966 1 392 4 042
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 744 2 905
Omsättningstillgångar 6 000 12 513 3 527 1 858 50 103 104 893 1 404 1 268
Tillgångar 8 700 15 213 6 227 4 558 2 750 2 803 2 804 3 593 4 148 4 173
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 685 15 198 6 212 4 123 2 735 2 746 2 752 3 578 3 611 4 162
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 15 15 435 15 57 52 15 536 10
Skulder och eget kapital 8 700 15 213 6 227 4 558 2 750 2 803 2 804 3 593 4 148 4 173
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 8 000 12 500 6 000 4 000 1 650 1 400 1 800 1 600 2 000 2 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -15 -14 -8 -11 -10 -5 -25 -55 -117 -30
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 33,63% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 23 250,00% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 14 466,67% -%
Soliditet 99,83% 99,90% 99,76% 90,46% 99,45% 97,97% 98,15% 99,58% 87,05% 99,74%
Kassalikviditet 40 000,00% 83 420,00% 23 513,33% 427,13% 333,33% 180,70% 200,00% 5 953,33% 261,94% 12 680,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...