Visa allt om Rickards Gatukök Aktiebolag
Visa allt om Rickards Gatukök Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 368 1 439 1 508 1 450 1 594 1 647 1 712 1 903 2 103 2 089
Övrig omsättning - - - - - - 5 26 - -
Rörelseresultat (EBIT) 48 39 59 45 0 -72 -2 16 72 76
Resultat efter finansnetto 36 24 43 26 -20 -87 -13 1 60 64
Årets resultat 25 24 43 26 -20 -87 -13 0 42 45
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 279 293 307 308 324 344 365 372 363 308
Omsättningstillgångar 109 110 122 103 109 129 119 114 190 124
Tillgångar 388 403 429 411 433 474 484 486 554 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 123 99 56 30 50 137 175 175 134
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 125 134 162 205 200 234 170 142 158 105
Kortfristiga skulder 115 146 168 151 204 190 176 169 221 193
Skulder och eget kapital 388 403 429 411 433 474 484 486 554 432
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 315 317 270 291 341 318
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 402 390 408 396 156 169 194 226 263 236
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 95 137 165 139 196 219 191 246 246 199
Utdelning till aktieägare 40 0 0 0 0 0 0 25 0 0
Omsättning 1 368 1 439 1 508 1 450 1 594 1 647 1 717 1 929 2 103 2 089
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 684 720 754 725 797 824 856 952 1 052 1 045
Personalkostnader per anställd (tkr) 256 268 295 272 341 360 334 388 431 382
Rörelseresultat, EBITDA 62 53 73 61 20 -52 18 34 88 88
Nettoomsättningförändring -4,93% -4,58% 4,00% -9,03% -3,22% -3,80% -10,04% -9,51% 0,67% -%
Du Pont-modellen 12,37% 9,68% 13,75% 10,95% 0,00% -15,19% -0,21% 3,29% 13,00% 17,59%
Vinstmarginal 3,51% 2,71% 3,91% 3,10% 0,00% -4,37% -0,06% 0,84% 3,42% 3,64%
Bruttovinstmarginal 65,57% 62,96% 63,59% 62,76% 64,87% 61,20% 60,16% 59,96% 59,49% 61,42%
Rörelsekapital/omsättning -0,44% -2,50% -3,05% -3,31% -5,96% -3,70% -3,33% -2,89% -1,47% -3,30%
Soliditet 38,14% 30,52% 23,08% 13,63% 6,93% 10,55% 28,31% 36,01% 31,59% 31,02%
Kassalikviditet 51,30% 36,99% 39,88% 32,45% 28,43% 41,58% 38,64% 36,69% 63,80% 38,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...