Visa allt om Rickards Gatukök Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 1 439 1 508 1 450 1 594 1 647 1 712 1 903 2 103 2 089 1 523
Övrig omsättning - - - - - 5 26 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 39 59 45 0 -72 -2 16 72 76 10
Resultat efter finansnetto 24 43 26 -20 -87 -13 1 60 64 -14
Årets resultat 24 43 26 -20 -87 -13 0 42 45 -14
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 293 307 308 324 344 365 372 363 308 320
Omsättningstillgångar 110 122 103 109 129 119 114 190 124 97
Tillgångar 403 429 411 433 474 484 486 554 432 417
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 99 56 30 50 137 175 175 134 89
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 134 162 205 200 234 170 142 158 105 169
Kortfristiga skulder 146 168 151 204 190 176 169 221 193 160
Skulder och eget kapital 403 429 411 433 474 484 486 554 432 417
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - 315 317 270 291 341 318 286
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 390 408 396 156 169 194 226 263 236 127
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 137 165 139 196 219 191 246 246 199 148
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
Omsättning 1 439 1 508 1 450 1 594 1 647 1 717 1 929 2 103 2 089 1 523
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 720 754 725 797 824 856 952 1 052 1 045 762
Personalkostnader per anställd (tkr) 268 295 272 341 360 334 388 431 382 291
Rörelseresultat, EBITDA 53 73 61 20 -52 18 34 88 88 24
Nettoomsättningförändring -4,58% 4,00% -9,03% -3,22% -3,80% -10,04% -9,51% 0,67% 37,16% -%
Du Pont-modellen 9,68% 13,75% 10,95% 0,00% -15,19% -0,21% 3,29% 13,00% 17,59% 2,40%
Vinstmarginal 2,71% 3,91% 3,10% 0,00% -4,37% -0,06% 0,84% 3,42% 3,64% 0,66%
Bruttovinstmarginal 62,96% 63,59% 62,76% 64,87% 61,20% 60,16% 59,96% 59,49% 61,42% 56,53%
Rörelsekapital/omsättning -2,50% -3,05% -3,31% -5,96% -3,70% -3,33% -2,89% -1,47% -3,30% -4,14%
Soliditet 30,52% 23,08% 13,63% 6,93% 10,55% 28,31% 36,01% 31,59% 31,02% 21,34%
Kassalikviditet 36,99% 39,88% 32,45% 28,43% 41,58% 38,64% 36,69% 63,80% 38,34% 38,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...