Visa allt om Friwa Förvaltningsaktiebolag
Visa allt om Friwa Förvaltningsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 435 405 399 394 434 5 224 452 448 435 420
Övrig omsättning - - - 741 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 116 106 169 722 -93 5 034 264 269 263 269
Resultat efter finansnetto 116 123 186 727 -71 4 933 179 197 182 180
Årets resultat 119 95 132 415 -31 2 738 113 117 107 96
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 823 4 866 2 159 2 202 4 787 2 289 2 332 2 375 2 418 2 462
Omsättningstillgångar 1 164 1 053 3 698 3 547 881 4 997 783 688 576 496
Tillgångar 5 987 5 918 5 857 5 749 5 668 7 285 3 115 3 063 2 995 2 957
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 362 4 243 4 148 4 016 3 601 3 631 923 810 692 585
Obeskattade reserver 1 568 1 608 1 614 1 602 1 448 1 488 272 248 217 186
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 812 1 875 2 041 2 124
Kortfristiga skulder 57 68 96 131 620 2 166 107 129 43 62
Skulder och eget kapital 5 987 5 918 5 857 5 749 5 668 7 285 3 115 3 063 2 995 2 957
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 - - - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 - - - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
Omsättning 435 405 399 1 135 434 5 224 452 448 435 420
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 159 149 212 765 -32 5 077 307 312 306 312
Nettoomsättningförändring 7,41% 1,50% 1,27% -9,22% -91,69% 1 055,75% 0,89% 2,99% 3,57% -%
Du Pont-modellen 1,94% 2,08% 3,18% 12,80% -1,25% 69,11% 8,54% 9,37% 9,18% 9,30%
Vinstmarginal 26,67% 30,37% 46,62% 186,80% -16,36% 96,38% 58,85% 64,06% 63,22% 65,48%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 254,48% 243,21% 902,76% 867,01% 60,14% 54,19% 149,56% 124,78% 122,53% 103,33%
Soliditet 93,29% 92,89% 92,32% 90,39% 82,36% 64,90% 36,07% 32,27% 28,32% 24,31%
Kassalikviditet 2 042,11% 1 529,41% 3 852,08% 2 707,63% 142,10% 230,70% 731,78% 533,33% 1 339,53% 800,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...