Visa allt om H-Slip Aktiebolag
Visa allt om H-Slip Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 685 6 961 6 481 6 730 5 971 3 780 3 293 4 048 3 621 3 192
Övrig omsättning 27 8 - - - - - - 8 -
Rörelseresultat (EBIT) -127 -14 25 174 -34 -83 -100 124 236 47
Resultat efter finansnetto -218 -84 -61 85 -116 -129 -153 72 172 -23
Årets resultat -218 -84 -61 85 -116 -129 -18 48 11 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 755 1 063 1 198 1 440 1 167 1 347 670 788 855 970
Omsättningstillgångar 1 024 954 949 1 238 1 000 928 560 600 647 581
Tillgångar 2 779 2 017 2 147 2 678 2 167 2 275 1 230 1 388 1 502 1 551
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 329 157 277 438 354 494 263 171 253 243
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 149 149 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 848 564 639 562 426 796 85 146 267 408
Kortfristiga skulder 1 603 1 297 1 231 1 678 1 388 985 881 922 833 901
Skulder och eget kapital 2 779 2 017 2 147 2 678 2 167 2 275 1 230 1 388 1 502 1 551
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 330 319 308 329 312 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 244 3 313 3 045 2 961 2 511 1 452 1 295 1 519 1 199 1 167
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 220 1 114 1 093 1 053 949 618 568 612 555 482
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 712 6 969 6 481 6 730 5 971 3 780 3 293 4 048 3 629 3 192
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 9 9 9 5 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 743 773 720 748 663 420 659 578 604 532
Personalkostnader per anställd (tkr) 503 503 473 467 436 272 447 367 355 329
Rörelseresultat, EBITDA 20 121 267 401 189 103 64 281 388 198
Nettoomsättningförändring -3,96% 7,41% -3,70% 12,71% 57,96% 14,79% -18,65% 11,79% 13,44% -%
Du Pont-modellen -4,53% -0,64% 1,16% 6,53% -1,48% -3,65% -8,13% 8,93% 15,71% 3,03%
Vinstmarginal -1,88% -0,19% 0,39% 2,60% -0,54% -2,20% -3,04% 3,06% 6,52% 1,47%
Bruttovinstmarginal 81,81% 86,90% 89,75% 87,56% 88,33% 91,53% 92,65% 89,70% 85,64% 85,81%
Rörelsekapital/omsättning -8,66% -4,93% -4,35% -6,54% -6,50% -1,51% -9,75% -7,95% -5,14% -10,03%
Soliditet 11,84% 7,78% 12,90% 16,36% 16,34% 21,71% 21,38% 20,05% 23,99% 15,67%
Kassalikviditet 58,08% 66,62% 70,67% 68,00% 67,22% 89,14% 53,92% 57,48% 74,31% 61,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...