Visa allt om Ägna AB
Visa allt om Ägna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 1 194 1 392 2 157 1 829 1 512 1 205 829 433 142
Övrig omsättning - 102 11 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -51 -144 89 124 269 127 21 29 4
Resultat efter finansnetto -3 -54 -144 88 123 262 123 16 25 2
Årets resultat -3 -56 -84 50 90 163 90 11 24 2
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 10 16 22 41 71 89 127
Omsättningstillgångar 69 73 428 502 514 842 400 344 232 171
Tillgångar 69 73 433 512 530 864 441 416 321 299
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 70 72 129 262 212 282 209 118 107 84
Obeskattade reserver 0 0 0 60 40 40 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 13 0 48 0 0 0 0 82
Kortfristiga skulder 0 0 291 190 229 542 232 297 214 134
Skulder och eget kapital 69 73 433 512 530 864 441 416 321 299
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 35 40 369 149 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 48 22 23 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 11 13 113 67 22 27 24 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 0 160 90 0 0 0
Omsättning 0 1 296 1 403 2 157 1 829 1 512 1 205 829 433 142
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 829 1 512 1 205 829 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 221 94 52 52 - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -46 -139 95 130 302 157 51 67 19
Nettoomsättningförändring -100,00% -14,22% -35,47% 17,93% 20,97% 25,48% 45,36% 91,45% 204,93% -%
Du Pont-modellen -% -69,86% -32,79% 17,58% 23,58% 31,13% 29,02% 5,05% 9,03% 1,34%
Vinstmarginal -% -4,27% -10,20% 4,17% 6,83% 17,79% 10,62% 2,53% 6,70% 2,82%
Bruttovinstmarginal -% 61,39% 61,14% 50,25% 50,68% 50,33% 45,56% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 6,11% 9,84% 14,46% 15,58% 19,84% 13,94% 5,67% 4,16% 26,06%
Soliditet 101,45% 98,63% 29,79% 59,81% 45,56% 36,05% 47,39% 28,37% 33,33% 28,09%
Kassalikviditet -% -% 50,52% 86,84% 109,17% 110,89% 126,29% 93,94% 76,64% 66,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...