Visa allt om Tollered International Wood Aktiebolag
Visa allt om Tollered International Wood Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 1 0 0 0 0 0 0 0 74
Övrig omsättning - 10 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 11 0 0 0 0 0 -53 -52 -224
Resultat efter finansnetto 0 11 0 0 0 0 0 -56 -57 -226
Årets resultat 0 11 0 0 0 0 0 -56 -57 -226
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 100 100 0 0 0 0 0 0 51 52
Tillgångar 100 100 0 0 0 0 0 0 51 52
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 99 -3 639 -3 639 -3 639 -3 639 -3 639 -3 639 -3 583 -3 526
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 627 3 627 0 0 0 0 36 30
Kortfristiga skulder 0 0 11 11 3 638 3 638 3 638 3 638 3 598 3 547
Skulder och eget kapital 100 100 0 0 0 0 0 0 51 52
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 11 0 0 0 0 0 0 0 74
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 74
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 11 0 0 0 0 0 -53 -52 -224
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% 11,00% -% -% -% -% -% -% -% -430,77%
Vinstmarginal -% 1 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -302,70%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -178,38%
Rörelsekapital/omsättning -% 10 000,00% -% -% -% -% -% -% -% -4 722,97%
Soliditet 100,00% 99,00% -% -% -% -% -% -% -7 025,49% -6 780,77%
Kassalikviditet -% -% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,42% 1,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...