Visa allt om Tollered International Wood Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 0 0 0 0 0 0 0 74 1 005
Övrig omsättning 10 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 0 0 0 0 0 -53 -52 -224 134
Resultat efter finansnetto 11 0 0 0 0 0 -56 -57 -226 131
Årets resultat 11 0 0 0 0 0 -56 -57 -226 94
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 100 0 0 0 0 0 0 51 52 331
Tillgångar 100 0 0 0 0 0 0 51 52 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 -3 639 -3 639 -3 639 -3 639 -3 639 -3 639 -3 583 -3 526 -3 300
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 627 3 627 0 0 0 0 36 30 0
Kortfristiga skulder 0 11 11 3 638 3 638 3 638 3 638 3 598 3 547 3 631
Skulder och eget kapital 100 0 0 0 0 0 0 51 52 331
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 0 0 0 0 0 0 0 74 1 005
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 74 1 005
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 125
Rörelseresultat, EBITDA 11 0 0 0 0 0 -53 -52 -224 134
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -92,64% -%
Du Pont-modellen 11,00% -% -% -% -% -% -% -% -430,77% 40,48%
Vinstmarginal 1 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -302,70% 13,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -178,38% 39,80%
Rörelsekapital/omsättning 10 000,00% -% -% -% -% -% -% -% -4 722,97% -328,36%
Soliditet 99,00% -% -% -% -% -% -% -7 025,49% -6 780,77% -996,98%
Kassalikviditet -% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,42% 1,47% 9,12%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...